Over Milo

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie

Zelfstandig behandelcentrum voor ondersteunde communicatie dat zorg verleent aan kinderen en jongvolwassenen met communicatief meervoudige beperkingen

Natuurlijk en vanzelf…..sprekend; taal is er gewoon.  U denkt er misschien zelf nooit zo bij na.

Uit jezelf uit je jezelf; meestal in spraak, gelaatsuitdrukkingen, natuurlijke gebaren of schrift.

Maar wat als dat opeens niet meer kan?  Als een operatie, een ziekte, stoornis, ongeval het uiten  of begrijpen niet meer mogelijk maken? In Nederland gaat het om ongeveer 500.000 personen en hun naaste omgeving. Milo is een zelfstandig behandel- en kenniscentrum dat voor al deze mensen passende oplossingen zoekt.

Oplossingen

Communicatie ondersteunende voorzieningen kunnen de oplossing bieden. Bij Ondersteunde Communicatie (OC) gaat het om vormen, methoden, technische oplossingen of hulpmiddelen waarbij alle zintuigen en uitingsvormen elkaar kunnen vervangen en ondersteunen. Denk aan pictogrammen, gebaren, tactiele verwijzers, low-tech of high-tech (computergebaseerde) communicatiehulpmiddelen voorzien van computerspraak.
Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC). Bij Milo werken wij transcategoriaal en multidisciplinair in plaats van doelgroep- of handicapspecifiek. Wij stellen het individu en zijn sociale omgeving centraal en zoeken vanuit behoeften en  mogelijkheden naar de best passende communicatie ondersteuning.
Wij organiseren onze diensten aanvullend en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Naam en filosofie

De naam en filosofie van Milo zijn geïnspireerd door Norton Juster’s kinderboek ‘The Phantom Tollbooth’, waarin je de avonturen van de kleine Milo volgt. Hij stapt op zijn verjaardag in een cadeau gekregen trapauto en rijdt op een tolhuisje af. Ook dat tolhuisje zat bij dat verjaardagcadeau. Als hij dat tolhuisje passeert komt hij plots in een andere wereld terecht. Gaandeweg raakt hij verstrikt in een verscheurde fantasie wereld. Hij neemt de taak op zich om de ondergang van die wereld te voorkomen. Tijdens een avontuurlijke dwaaltocht moet hij allerlei taal- en rekenkundige opdrachten oplossen. Al doende verwerft hij de kennis en wijsheid om de juiste beslissingen te treffen en oplossingen te kiezen. Letterlijk wordt de betekeniswereld van taal verkend. De verkenningstocht en de avonturen van Milo vormen een metafoor (beeldspraak) voor de verkenning en ontdekkingstocht die binnen de interventietrajecten van Stichting Milo worden uitgevoerd. Taalgroei en communicatieve competentie staan centraal in het vinden en nemen van de juiste oplossingen.

Ondersteunde Communicatie (OC)*

Communicatie is een actief proces waarbij twee of meer partijen of personen samen werken om intentioneel en gericht kennis of informatie uit te wisselen, ongeacht de manier(en) waarop dat wordt gerealiseerd.

OC zijn alle voorzieningen, taalvormen en (technische) hulpmiddelen die ondersteunend werken op de aanwezige of resterende communicatieve vaardigheden, mogelijkheden en behoeften van mensen met een communicatiehandicap. De ondersteunende communicatievormen, - methoden en – systemen bouwen voort op de mogelijkheden van de persoon en de gelegenheden, kansen die de omgeving daartoe bieden.

AAC  staat voor ‘Augmentative and Alternative Communication’ en is de Engelstalige aanduiding voor OC.

 

Zelfstandig behandelcentrum

Milo is in de kern een zelfstandig behandelcentrum. De koppeling met de leerstoel Ondersteunde Communicatie aan Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening, kennisontwikkeling en –overdracht in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners, leerkrachten. Wij willen daarmee bewerkstelligen dat Ondersteunde Communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg, een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening.

 

Download hier de algemene flyer van Stichting Milo


* Bronnen

  • Van Balkom, H. & Welle Donker-Gimbrère, M. (1994, 2000). Kiezen voor communicatie. Handboek over de communicatie van mensen met een motorische en meervoudige handicap. Baarn: HB Uitgevers
  • Van Balkom, H. (2009). Communicatie op eigen wijze. Theorie en praktijk in de zorg, het onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een auditief-communicatieve en verstandelijke beperking. Leuven/Den Haag: ACCO.

Heeft u interesse gekregen?