KLIN©

Aangepaste speel- en leeromgeving voor kinderen van 3 - 12 jaar.

KLIN© staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. In een aangepaste speel- en leeromgeving bieden wij een behandelprogramma dat bestaat uit communicatie ondersteunende methoden en technologie. KLIN© helpt kinderen om een voorbereide overstap te maken naar het reguliere en het best passende basisonderwijs. Met specifieke programma’s  ondersteunen we ook de ouders en verzorgers van de kinderen bij die overgang. De behandeling en ondersteuning gebeurt zowel thuis als op (de nieuwe) school.

Mogelijkheden centraal

KLIN© is een individueel aangepast en zeer intensief behandelprogramma, dat start met een ondersteuningsplan dat is gebaseerd op het ontwikkelingsprofiel van het kind. Ieder kind krijgt vanuit het ondersteuningsplan een individueel ontwikkel- en leertraject aangeboden met eigen ontwikkelingsdoelen waaraan binnen KLIN© gewerkt wordt. Dat plan, het traject en de doelen worden met ouders en andere direct betrokkenen voorbereid en vastgesteld.

KLIN© bestaat uit zogenaamde ‘ankercycli’ van 12 tot 14 weken. Elk ‘anker’ verwijst of is verankerd in een belevingsthema dat aansluit bij de interesses, leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Deze ankers zijn ontwikkeld voor het bereiken van ontwikkelingsdoelen. Zo is het anker Bouwen gericht op actief bezig zijn en het anker Familie is gericht op wie ben ik, wie staan er om me heen, hoe ziet mijn huis er uit en hoe ziet mijn lijf er uit.

Activiteiten

Het KLIN© Atelier bestaat uit acht hoeken waar de kinderen aan de slag gaan om hun individuele doelen te bereiken. De dag begint in de welkomsthoek met een ochtendritueel in de kring. Van daaruit gaat ieder kind samen met een behandelaar aan de slag met de eigen ontwikkelingsdoelen in de bouwhoek, de ontdekhoek, de huishoek, de expressiehoek, de lees/schrijfhoek, de doehoek of de multimediahoek. De dag wordt gezamenlijk afgesloten in de welkomsthoek.

Elke ankercyclus start met een gezamenlijke ervarings- of belevingsactiviteit op basis waarvan de kinderen hun ervaringen aan kernbegrippen leren koppelen en toepassen in de talrijke speel- en behandelsessies die hierop volgen. Ouders en andere betrokkenen uit de directe omgeving van het kind worden hier actief in betrokken. Deze betekenisvolle belevingen worden door middel van foto’s en filmpjes vastgelegd.

Een belangrijk aandachtspunt is, dat het kind zichzelf in spel en in relatie tot activiteiten en mensen in de omgeving beter leert kennen. Daarbij gaat het ook om het herkennen en omgaan met eigen gevoelens en gedrag.

Ondersteunde communicatie

Het kind leert om gevoelens op geheel eigen wijze te uiten, waar te nemen, te verwerken en te begrijpen. Hiervoor gebruiken we de eerder ervaren betekenisvolle belevingen die de kinderen zelf leren vastleggen en herbeleven met behulp van foto’s en filmpjes via hun iPad.

Bij het herbeleven maken we gebruik van op maat gemaakte aanpassingen en communicatie ondersteunende uitingsvormen en aanpassingen in het spraakaanbod. Vaak zijn dit gebaren, concrete voorwerpen als verwijzers, plaatjes, foto’s, film en technologische hulpmiddelen zoals aangepaste tablets en spraakcomputers. Maar steeds vanuit de belevingswereld en het perspectief van het kind.

Aansluiten op kind en ouders

Door de vormen van Ondersteunde Communicatie aan te sluiten bij de eigen wijze van communiceren van het kind, krijgt het leren van betekenistoekenning en taal geleidelijk aan de kans om zich te ontwikkelen. Naast de stimulering en behandeling van het kind in het KLIN©-Atelier worden ook de ouders thuis ondersteund, met name tijdens de tweede en derde ankercyclus. Ouders worden niet alleen nauw betrokken bij de start van het behandelprogramma. Tijdens het behandelprogramma maken ze deel uit van het kernteam, de sleutelfiguren uit de leefwereld van het kind. En ouders worden getraind in gebaren en interactief voorlezen.

Resultaat

Het resultaat van al die inspanningen is dat de kinderen na een jaar KLIN©, een spurt hebben gemaakt van 5 tot 10 actief gebruikte begrippen bij de start naar 50 tot 80 actieve begrippen en betekenis samenhangen.

Fundament

Daarmee is een fundament aangelegd voor verdere taalverwerving, voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en beginnende vormen van geletterdheid. Maar ook is de aandacht, concentratie, zelfvertrouwen en zelf inzicht van het kind verbeterd en ziet het kind meer samenhangen, patronen en relaties tussen gebeurtenissen en activiteiten.

Basisbagage

Er zijn grote stappen gemaakt in het zelf initiatieven durven nemen en in betekenisverlening. Het kind krijgt meer en een verbeterd overzicht en inzicht op dagelijkse activiteiten en de eigen rol daarin. Deze basisbagage stelt het kind in staat om een passende vorm van onderwijs te kunnen volgen.

Functioneren

Verbeterd functioneren op het gebied van communicatie en taal straalt door naar vooruitgang in het totale functioneren, met name wat betreft de communicatieve (zelf)redzaamheid, de ik-ontwikkeling en gedragsregulatie. In onze westerse, sterk geletterde samenleving betekent dit ook dat het kind zichzelf beter leert redden, gelukkiger is en meer gelegenheden en kansen kan gaan benutten om daadwerkelijk mee te doen in de samenleving. Zonder ondersteuning bij communicatie, taalontwikkeling en het (op aangepaste wijze) leren lezen gaat dat niet. Om de overgang naar het (passend) basisonderwijs te vergemakkelijken, zijn de laatste ontwikkelingslijnen van het KLIN© programma gericht op de overstap naar passend onderwijs. 

Lees meer 

Aanvullende informatie

Het gezichtspunt van Jochem

Ik ben Jochem van 4. Door een chromosoomafwijking kan ik niet praten, ook is mijn algehele ontwikkeling sterk vertraagd. Ik geniet ervan om naar andere kinderen te kijken, maar contact maken lukt niet zo goed. Met wijzen en het maken van klanken kan ik soms duidelijk maken wat ik bedoel, maar vaak begrijpen mensen me niet. Papa en mama maken zich zorgen en zouden graag zien dat ik een manier leer waarop ik mezelf kan uiten, zodat ik kan laten zien wat ik allemaal in me heb! Bij KLIN© gebruik ik concrete voorwerpen die staan voor activiteiten in de dag. Ik doe ervaringen op die mijn interesse prikkelen. De begrippen die voorkomen in deze ervaringen komen in films en foto’s van mijzelf en in activiteiten in de diverse hoeken steeds terug. Met mijn eigen iPad kan ik papa en mama laten zien wat ik gedaan heb. Ik leer zo spelenderwijs van steeds meer voorwerpen en plaatjes de betekenis. Eerst met een taal activiteiten kaart (TAK) en daarna ook met een communicatie-app op de iPad word ik uitgedaagd om met deze plaatjes eenvoudige boodschappen te formuleren (kiezen, vertellen wat ik wil doen, zeggen dat ik klaar ben of nog meer wil hebben). Ik zeg soms zelfs een woordje! Papa en mama zien dat ik niet alleen meer zelfvertrouwen krijg, maar ook dat ik situaties beter begrijp. Ik leer nieuwe vaardigheden en kan als ik klaar ben bij KLIN© naar het passend onderwijs bij mij in de buurt.

 

Het gezichtspunt van Sanne

Mijn naam is Sanne, ik ben 5 jaar. Mijn ontwikkeling is sterk vertraagd en voor KLIN© zat ik op een kinderdagcentrum. Praten kan ik niet en als ik boos ben laat ik soms gedragsproblemen zien. Ik vind het niet leuk als anderen me niet begrijpen en als ik niet begrijp wat er om me heen gebeurd. Papa en mama denken dat dat komt omdat ik mezelf niet zo goed kan uiten. Op KLIN© gebruik ik vanaf de eerste dag voorwerpen. Omdat het voorwerp dat staat voor een activiteit aansluit bij mijn beleving heb ik de betekenis van deze voorwerpen geleerd. Ik begrijp nu beter wat ik ga doen. Ook word ik gestimuleerd om initiatief te nemen door zelf een voorwerp te pakken en zo aan een ander te vertellen wat ik wil doen. Ik doe veel nieuwe ervaringen op in de hoeken, ontdek nieuwe materialen en leer op die manier nieuwe begrippen. Met keuzekaarten leer ik om binnen een activiteit aan te geven wat ik wil doen en een taal activiteiten kaart ondersteunt de gesproken taal van anderen zodat ik beter snap wat ze zeggen. Ik ontdek dat ik die kaart ook kan gebruiken en ik wordt een stuk rustiger, anderen snappen mij en ik snap anderen steeds beter. Met een Proxtalker kan ik plaatjes of voorwerpen op volgorde leggen en laten uitspreken. Papa en mama leren hoe ze deze Ondersteunende Communicatie middelen ook thuis kunnen gebruiken en hoe ze deze zelf kunnen maken. Ik heb er nu plezier in iets samen te doen en geniet erg als ik erin slaag een ander iets te vertellen. Ook kan ik laten zien dat ik eigenlijk best veel begrijp! Omgaan met veel prikkels is nog steeds moeilijk voor me, dus ik hoop dat we een geschikte school vinden waar ik naartoe kan zodat ik daar nog meer nieuwe dingen kan leren!