IkOOC

Individueel programma voor implementatie Ondersteunde Communicatie, volgend op CCP. 

Individueel behandeltraject

IkOOC staat voor Ik Ontwikkel mijn Ondersteunde Communicatie. Het is een individueel behandeltraject, dat wordt vormgegeven en aangepast aan de hulp- en ondersteuningsvraag. Het verbeteren van de communicatie door inzet van ondersteunende hulpmiddelen en empowerment van het sociale netwerk staat centraal.

Hierbij kan het gaan om het leren gebruiken van geavanceerde technologie, zoals oogbesturingscomputers, maar ook om aanpassingen in de omgeving met foto’s of pictogrammen. De duur en intensiteit van de behandeling is afhankelijk van de benodigde ondersteuning. Tijdens onze behandeltrajecten ligt de nadruk ook op het versterken van de  kennis en communicatieve vaardigheden van de sociale omgeving van de cliënt, om zo de belangrijkste communicatiepartners de mogelijkheid te geven vooral zelf de benodigde aanpassingen in de communicatie vorm te geven.

Aanvullende informatie

 

Het gezichtspunt van Mirthe

Hoi, mijn naam is Mirthe, ik ben 11 jaar. Ik kan niet spreken, heb moeite met het verwerken van prikkels in mijn omgeving en een verstandelijke beperking. Ik voel me veilig bij bekende personen en in een vertrouwde omgeving. Testsituaties zijn voor mij niet veilig, ik kan dan niet goed laten zien wat ik kan. Hierdoor onderschatten mensen op school me. Papa en mama hebben ervoor gekozen me bij Stichting Milo aan te melden omdat veel testen niet bij me passen. Zij hebben een CCP voor me gemaakt. Omdat dit wordt gemaakt op basis van observaties in voor mij vertrouwde omgevingen geeft dit een veel reëler beeld van mijn kunnen. Om de adviezen uit het CCP in de praktijk in te zetten is ook vanuit Milo een IkOOC traject gestart. In dit traject krijgen papa en mama, maar ook leerkrachten op school extra ondersteuning. In overleg wordt een communicatiesysteem opgezet en geïmplementeerd, op school komt iedere week iemand langs en ook thuis is iemand beschikbaar om papa en mama te helpen. Omdat de mensen op school intensief samen werken met de mensen van Stichting Milo kunnen zij het goed overnemen als Milo weer weg gaat.