ComOOK

Ouderbegeleiding voor kinderen van 0 - 4 jaar.

Ouderbegeleiding

Jonge kinderen leren communiceren en taal door het contact met hun ouders. Maar als een kind een beperking heeft of anderszins in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd, kan de groei van dit contact tussen ouder en kind in de knel komen. Want hoe houd je oog voor de mogelijkheden en kansen ondanks de beperkingen van je kind? Hoe maak je het beste contact en hoe stimuleer je communicatie? Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met een beperking (ComOOK) is een oplossing die Milo biedt. 

Communicatie ondersteuning

Via het ComOOK programma leren ouders van in hun ontwikkeling bedreigde jonge kinderen, in 4 maanden praktische vaardigheden op deze gebieden. Thuis worden in alledaagse situaties video-opnames gemaakt. Deze opnames worden gebruikt om moeilijke situaties of gedrag beter te leren begrijpen. Ouders krijgen hierbij adviezen over hoe ze hun eigen gedrag of de omgeving kunnen aanpassen aan de behoeften van hun kind. Om deze adviezen goed uit te kunnen voeren krijgen ouders praktijkondersteuning. De video-hometraining en praktijksteun wisselen elkaar wekelijks af. Gedurende het traject vinden op eencentrale plaats in Nederland 3 ouderbijeenkomsten plaats met alle ComOOK ouders. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor het bespreken van ervaringen. Er worden praktische workshops gegeven over hoe u aangepast kan voorlezen aan uw kind of hoe u zelf eenvoudige communicatiehulpmiddelen kan maken. 

Nieuwe ComOOK groepen

Milo start het ComOOK programma meerdere keren per jaar. Lees meer over de wijze van aanmelden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail  naar aanmeldingen@stichtingmilo.nl 

Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden voor u en uw kind, en de financiering te bespreken.

Financiering van het ComOOK programma geschiedt veelal via de Zorgverzekeringswet. In sommige situaties is financiering via de WLZ ook mogelijk. 

Wat biedt het ComOOK programma mij als ouder?

Het ComOOK programma bestaat uit circa 12 huisbezoeken en een 3-tal workshops voor ouders met het multidisciplinaire team van Stichting Milo.

Als ouder(s) krijgt u:

  • Handvatten voor contact met uw kind;
  • Handvatten voor het stimuleren van de communicatie van en met uw kind;
  • Tips voor het spelen van uw kind met zijn of haar broertje of zusje;
  • Inzicht in uw eigen aandeel in de communicatie door het bekijken van videobeelden uit de thuissituatie.
  • Introductie en het testen van verschillende hulpmiddelen en ondersteunende strategieën waar uw kind nu of in de toekomst gebruik van kan maken.
  • Uitleg over communicatie met jonge kinderen met een communicatieve beperking op basis van recent wetenschappelijk onderzoek.

De reeds afgeronde trajecten zijn onder meer gevolgd door ouders van kinderen met Rett syndroom, Down syndroom, vermoedens van een verstandelijke beperking, Angelmann syndroom en  Pitt Hopkins syndroom. Het programma is echter in beginsel toegankelijk voor ouders die communicatieproblemen ondervinden met zijn of haar kind.

Meer lezen

Aanvullende informatie

Het gezichtspunt van Lois

Hallo, mijn naam is Lois. Ik ben 4 jaar en heb het Rett syndroom. Het was na alle onderzoeken wel even schrikken toen papa en mama de diagnose hoorden. Sinds een tijdje ga ik nu naar een Kinderdagcentrum. Daar zorgen mijn begeleiders goed voor mij en tijdens de periodieke bezoeken aan het ziekenhuis krijgen papa en mama gelukkig te horen dat het goed met mij gaat. Thuis zijn er echter vaak momenten dat papa en mama me niet begrijpen. Ze willen weten hoe ze mijn ontwikkeling zoveel mogelijk kunnen stimuleren en mij graag beter begrijpen. De mensen van Stichting Milo komen bij ons thuis om papa en mama te laten zien welke aanpassingen zij kunnen doen om mijn ontwikkeling te stimuleren met dagelijkse activiteiten. Samen kijken ze ook naar videobeelden waardoor papa en mama mijn signalen beter gaan begrijpen.

Het gezichtspunt van Ruben

Hallo, ik heet Ruben en ik ben 2 jaar oud. Ik heb het syndroom van Down. Ik heb in het begin wat problemen met eten en drinken gehad, daar heeft de pre-logopedist mee geholpen en dat gaat nu goed. Papa en mama zorgen voor mij en willen me graag zoveel mogelijk stimuleren in mijn ontwikkeling. Er is veel mogelijk, dat weten ze van het internet, maar ze weten niet goed waar ze moeten beginnen. Ze melden zich aan voor het ouderbegeleidingstraject van Stichting Milo. Ze krijgen thuis praktische tips om met mij te gaan spelen en leren mijn communicatieve signalen begrijpen, doordat ze samen videobeelden terugkijken.  Ze merken tijdens de workshops dat er veel meer ouders zijn die tegen dit soort vragen oplopen. Papa en mama ontdekken ook dat het gewone dagprogramma veel mogelijkheden biedt om mijn ontwikkeling te stimuleren.