Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Milo danwel over het gedrag één van onze medewerkers, willen wij deze klacht graag horen en met u tot een oplossing komen. Op basis van uw klachten kunnen we immers onze dienstverlening verbeteren.

Wij gaan er vanuit dat u eerst probeert met de direct betrokkene(n) tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Wij hebben deze procedure opgesteld om ervoor te zorgen dat uw klacht op een goede manier wordt behandeld.

Download hier de  Klachtenregeling voor cliënten van Stichting Milo
Klik hier voor het Klachtenformulier van Stichting Milo

De Klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw drs. D.J.J.A. van Miltenburg-Prins (voorzitter)
Mevrouw mr. A.J.A. Simons-Schroer
De heer Dr. P.H.F.M. van Casteren

 

Geschillencommissie voor de gezondheidszorg

Stichting Milo is aangesloten bij de landelijke geschillenregeling voor de gezondheidszorg. Deze commissie is een vervolgstap als klachten binnen de organisatie geen gehoor krijgen of niet naar tevredenheid worden opgelost.

Uw klacht kunt u alsdan aan hen kenbaar maken via het vragenformulier op de website van de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/