Aanmelden en financiering

Hebt u interesse in de dienstverlening van Stichting Milo? Lees dan hierna de informatie over de aanmeldprocedure en de financiering.

Aanmeldprocedure

Direct aanmelden

Download hier de ‘vragenlijst aanmelding Stichting Milo’

Download hier een voorbeeld van een ‘verwijsbrief medisch specialist’

Let op: de verwijzing moet ondertekend worden door een medisch specialist, zoals onder andere een kinderarts, neuroloog of revalidatiearts. Ondertekening door een huisarts of AVG-arts is niet afdoende.
Een aanmelding is pas definitief als wij een volledig ingevulde en door de wettelijke vertegenwoordiger(s) ondertekende vragenlijst aanmelding én een verwijsbrief medisch specialist hebben ontvangen.
Hierna nemen wij de aanmelding definitief in behandeling.
Na beoordeling van de aanmelding door onze aanmeldfunctionaris zal hij/zij met u contact opnemen om het verdere verloop van de aanmelding met u te bespreken.

Vooraf overleggen over een aanmelding?

Wilt u graag vooraf met ons overleggen of Stichting Milo u met de zorgvraag van uw kind, cliënt of leerling kan helpen?
Neem dan contact met ons op om een telefonische afspraak met één van onze aanmeldfunctionarissen in te plannen.
Wij zijn hiervoor bereikbaar op 073 – 73 70 287 of via aanmeldingen@stichtingmilo.nl.
Met de aanmeldfunctionaris bespreekt u, naast de zorgvraag, ook op welke manier deze kan worden gefinancierd. Daarna wordt met u besproken of een aanmelding bij Stichting Milo bij de zorgvraag past.
Wij wijzen u erop dat na de belafspraak uw kind, cliënt of leerling niet automatisch is aangemeld. Zie voor meer informatie hierboven bij ‘Direct aanmelden’.

Financiering

Financiering voor de behandelzorg kan plaatsvinden via de Wet Langdurige Zorg (WLZ, ZGaud) of via de Zorgverzekeringwet (ZvW).
Voor zowel de WLZ als ZvW geldt dat er sprake is van Zorg in Natura (ZiN).

Benodigde documenten

Afhankelijk van de financieringswijze zijn er verschillende documenten nodig:
Voor de WLZ geldt een toekenningsbeschikking van het zorgkantoor of een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Voor de ZvW geldt een verwijzing van een medisch specialist.

Meer informatie

Voor meer informatie over de financiering kunt u contact opnemen met drs. A.J. Beekman:
e-mail arjenbeekman@stichtingmilo.nl