Aanmelden en financiering

Bent u geïnteresseerd geraakt in de dienstverlening van stichting Milo en kunnen wij u verder helpen? Dan kunt u zich aanmelden. Meer informatie over de aanmeldprocedure en de financiering leest u hieronder.

Procedure

Neem voor aanmelding contact op met een van onze aanmeldfunctionarissen, Karin van Bussel of Lara Hoogenbosch. In dit contact horen wij graag wat uw zorgvraag is en hoe wij u daarbij kunnen helpen. We bespreken ook met u op welke wijze uw zorgvraag kan worden gefinancierd. Daarna wordt samen met u besloten om de aanmelding definitief te maken. Dit kunt u doen door het aanmeldformulier in te vullen.
Karin van Bussel en Lara Hoogenbosch zijn telefonisch bereikbaar op 073 - 73 70 287.

Aanmeldformulier

Na contact met de aanmeldfunctionaris kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen.

Download hier de 'Vragenlijst Aanmelding Stichting Milo'.

(S.v.p. na het intypen van uw antwoorden het bestand afdrukken en handmatig dateren en ondertekenen.)

Invulhulp

Vul het formulier volledig in.
Als u iets niet meer weet dan kunt u op deze plek in het formulier een vraagteken neerzetten.

Checklist en verzending

We vragen u om onderstaande documenten mee te sturen met het aanmeldformulier. Deze documenten hebben wij nodig om uw aanmelding definitief te maken:

  • Een verwijsbrief medisch specialist. Let op: dit formulier moet ondertekend worden door een Medisch specialist, zoals o.a. een kinderarts, neuroloog of revalidatiearts. Ondertekening door huisarts of AVG arts is niet afdoende. Download hier een voorbeeld van een Verwijsbrief medisch specialist.
  • Kopieën van recente testgegevens en/of behandelverslagen.

U kunt het ingevulde formulier en bovenstaande documenten naar ons versturen (bij voorkeur per e-mail):

aanmeldingen@stichtingmilo.nl

Na het ontvangst  hiervan nemen wij contact met u op.

Financiering

Financiering voor de behandelzorg kan plaatsvinden via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of via de Zorgverzekeringwet (ZvW). De manier van financiering is afhankelijk van de zorgbehoefte en zorgduur van de cliënt. Voor zowel de WLZ als ZvW geldt dat sprake is van Zorg in Natura (ZiN).

 

Benodigde documenten

Afhankelijk van de financieringswijze zijn er verschillende documenten nodig:
Voor de WLZ geldt een toekenningsbeschikking van het zorgkantoor of een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Voor de ZvW geldt een verwijzing van een medisch specialist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de financiering kunt u contact opnemen met drs. A.J. Beekman:
e-mail arjenbeekman@stichtingmilo.nl