Interactief en ondersteund voorlezen met Milo

Voorlezen verrijkt en moet voor alle kinderen!

Samen lezen is heel leuk en leerzaam voor kinderen. Ook als Ondersteunde Communicatie (OC) nodig is, zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden om voor te lezen.

"Gevoel krijgen voor tekens in de wereld om je heen" is voor OC-behandelaar Liesbeth Verkade een belangrijk aandachtspunt.

Lees het hele verhaal


"Iedereen heeft het potentieel om te leren lezen en schrijven en met iedereen wordt geoefend totdat minimaal het basisniveau is bereikt. Als je een beperking hebt verloopt dat anders." vertelt behandelcoördinator Madelon Toussaint die praktische tips geeft.

Lees het hele verhaal


"Interactief voorlezen is elkaar verhalen vertellen" zegt Judith Stoep van het Expertisecentrum Nederlands in een interview over aandachtspunten bij het voorlezen aan kinderen met een beperking.

Lees het hele verhaal


 

"Hoe ernstig ziek een kind ook is, een kind wil spelen en zich ontwikkelen. Dat is een natuurlijke behoefte. Bij de zorg voor zieke kinderen is het belangrijk om dit voor ogen te houden." zegt Mirjam van Gent, Hoofd Pedagogische Zorg van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG.

Lees het hele verhaal


 

Over Interactief en ondersteund voorlezen

Er wordt nauwelijks voorgelezen aan jonge kinderen waarbij het niet of nauwelijks spreken samengaat met meervoudige beperkingen. Dat zien we in onze behandeltrajecten en een groeiend aantal wetenschappelijke studies tonen dat aan.

Milo wil dat alle kinderen toegang hebben tot communicatie, taal en lezen. Toegang op eigen wijze. Voorlezen en lezen op eigen wijze. Ondersteunde communicatievoorzieningen helpen daarbij.

Oktober is wereldwijd de maand waarin aandacht wordt gevraagd voor OC-gebruikers. In  2017 is Milo gestart met voorleesbijeenkomsten om interactief en ondersteund voorlezen onder de aandacht te brengen.

Milo en Lana vinden lezen leuk!

Bijeenkomsten organiseren

Stichting Milo organiseert voorleesbijeenkomsten samen met ouders, kinderdagcentra en scholen waar kinderen vanuit Milo behandeld worden. Ook andere kinderen met hun ouders en begeleiders zijn welkom op deze bijeenkomsten. Tijdens een voorleessessie laten we zien hoe interactief voorlezen er uitziet als je daarbij communicatie ondersteunende hulpmiddelen gebruikt. We lezen meestal voor uit een Milo en Lana prentenboek. 

Bekijk hier de digitale versie van  'Kijk eens naar mijn familie'.

Stichting Milo organiseert ook workshops waarin ouders en professionals zelf aan de slag gaan met het maken van communicatie hulpmiddelen bij een boek. En de deelnemers krijgen adviezen over de wijze waarop communicatiemiddelen ingezet kunnen worden tijdens het voorlezen.

 

Stichting Milo is een onafhankelijk behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie (OC). Milo heeft kennis over de manier waarop communicatie en taal hun weg vinden in het brein en in verschillende vormen worden geuit.

Wij zijn deskundig in het vinden van oplossingen voor mensen met belemmeringen in het waarnemen, begrijpen en uiten van spraak, schrift of gebaren. Dat doet Milo met een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde vakspecialisten die als OC-behandelaar zijn verbonden aan Milo. Zij werken vanuit huis en in de omgeving van de cliënt.

 

Heeft u interesse gekregen?