Zenna Brueren

Mijn naam is Zenna Brueren (1995). Begin 2019 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Radboud Universiteit. Sinds februari 2019 werk ik bij Stichting Milo als behandelcoördinator.

Ondanks de complexe problematiek van kinderen met een communicatief meervoudige beperking wordt bij Stichting Milo niet gekeken naar belemmeringen, maar naar mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om stil te staan bij wat goed gaat. Daarnaast denk ik dat je vanuit een positieve insteek sneller inzicht krijgt in wat er mogelijk is en er groei kan ontstaan.

Bij Milo werken we ambulant. Zo wordt het systeem waar het voor de cliënt gebeurt – thuis en op school – optimaal betrokken en geactiveerd.
Bij communicatie denken veel mensen direct aan spraak, maar er zijn veel meer wegen om tot communicatie te komen. Hierdoor zie ik altijd mogelijkheden om voor kinderen die niet kunnen praten passende ondersteunende communicatiehulpmiddelen te zoeken, die we vervolgens samen ontdekken en leren gebruiken.