Wilma Scheres

Mijn naam is Wilma Scheres (1967). Al jaren ben ik werkzaam als communicatiedeskundige, GZ-psycholoog, docent en programmamanager voor onder andere Kentalis, Thomashuizen en partner van Kudding & Partners. De expertise die ik heb opgedaan is het leren kijken naar gedrag en betekenis verlenen en samen met de omgeving zoeken naar oplossingen om te komen tot geslaagde interactie en optimaal gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met een beperking. Het betreft mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een zintuiglijke beperking, psychiatrische beperking en mensen met dementie. Ik ben ontwikkelaar van het programma voor managers in de zorg waarbij wordt gestreefd naar de zorg goedkoper, beter en leuker te maken vanuit de pijlers ondernemerschap, gastvrijheid en stressbeheersing. Dit programma wordt gerealiseerd vanuit de Symphony Zorgacademie.