Theo Goossens

Mijn naam is Theo Goossens (1955). Sinds 2019 ben ik als programmamanager KLIN© verbonden aan Stichting Milo. Sinds 1979 werk in het onderwijs, onder meer 25 jaar als directielid in het speciaal onderwijs. Tot 2017 was ik directeur van de Mytylschool Eindhoven. Naast mijn werk voor Stichting Milo ben ik voorzitter van de Commissie van Onderzoek bij VitusZuid, een onderwijsstichting voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

In het onderwijs heb ik gezien dat communicatie voor een ieder van belang is, ook voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Bij Stichting Milo zetten we ons in om samen met ouders en dienstverleners het communicatieproces met deze kinderen op gang te brengen, zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, mede met het oog op (inclusief) onderwijs.

Als programmamanager KLIN© zet ik mijn expertise in om samen te werken met instellingen en scholen om op een innovatieve, kwalitatieve en doelmatige wijze KLIN© in te zetten. KLIN© helpt kinderen om initiatieven te nemen in communicatie. Samen met hun ouders en dienstverleners bereiden kinderen zich in het KLIN© programma voor op de volgende stap naar (passend) onderwijs.