Suzan Kersten

Mijn naam is Suzan Kersten (1976). Tijdens en na mijn doelbewuste opleidingskeuzes, heb ik veel werkervaring opgedaan in het werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben, ouders en instanties. Zo heb ik zowel zelfstandig als in (multidisciplinair) teamverband met veel enthousiasme in diverse functies gewerkt. In 2002 heb ik de keuze gemaakt om volledig de zorg voor mijn kinderen op me te nemen, waar ik ontzettend veel van heb geleerd.

Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren. Ik coördineer de begeleiding van een meisje met een meervoudige beperking binnen het regulier onderwijs en begeleid haar zelf een dag. Ondersteunde communicatie speelt hierin een centrale rol. En ik werk als persoonlijk begeleider binnen een groep met kinderen met een vorm van autisme en ernstige gedragsproblematiek. Het is altijd een zoektocht wie het kind is en waar het kind en zijn omgeving het best bij gebaat is. Ik vergaar graag kennis en volg hiervoor diverse cursussen, zoals LACCS*, leespraat, PODD (Pragmatic Organised Dynamic Display), maar ook EHBO.

*LACCS staat voor Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulerende tijdsbesteding