Stijn Deckers

Mijn naam is Stijn Deckers (1987). Na mijn Master Orthopedagogiek (RU) en Research Master Gedragswetenschap heb ik 6 jaar gewerkt als docent-onderzoeker aan de Fontys Paramedische Hogeschool, met name voor de opleiding Logopedie. Niet alleen met de focus op Ondersteunde Communicatie (OC) maar ook op het thema ‘interprofessioneel samenwerken’. En ik heb onder meer een post-HBO cursus OC ontwikkeld en gegeven aan een breed scala van ouders en professionals.

Als hoofdonderzoeker van het RAAK PRO project ‘Praten kan ik niet…, maar communiceren wil ik wel!‘, was ik volledig gericht op OC, CCP, sociaal netwerk, assessment enzovoorts. Op een deel van dit project ben ik op 29 juni 2017 gepromoveerd; meer specifiek op de vroege taal en communicatieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom.

Mijn interesse en passie voor OC is gewekt bij Stichting Wigwam (vakanties voor kinderen met een beperking). Communicatie was altijd een struikelblok en ouders wisten (te) vaak niet hoe hiermee om te gaan: een reden om daar communicatieweekenden op te zetten.

Sinds oktober 2017 ben ik als manager Diagnostiek en behandeling en als lid van het Managementteam verbonden aan Stichting Milo.