Selsela Hasami

Mijn naam is Selsela Hasami (1996).
Sinds september 2020 ben ik als Behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo, regio Noord.

Ik heb de opleiding bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan en aansluitend Research Master Behavioural and Social Sciences en de master Orthopedagogiek afgerond.
Tijdens mijn master heb ik een jaar stagegelopen als behandelcoördinator bij Kentalis op een woongroep voor doofblinde cliënten met een verstandelijke beperking.
Het werken met en voor deze jonge mensen gaf me heel veel energie. Tijdens deze stage merkte ik dat ik alle facetten van communicatie met deze jongeren bijzonder boeiend vond.

De functie van Behandelcoördinator binnen Milo sluit daarom perfect aan bij mijn interesses en wensen. Naast mijn reguliere werkzaamheden als Behandelcoördinator voer ik ook, met veel plezier, onderzoekstaken uit binnen Milo.

selsela Hasami 201310