Maya Thieme

Mijn naam is Maya Thieme (1954). Sinds november 2015 ben ik bij Milo verantwoordelijk voor de uitvoering van de marketing en communicatieactiviteiten. Daarnaast word ik ingezet voor diverse ondersteunende werkzaamheden.

De kern van mijn expertise is het organiseren van informatie in de bedrijfsomgeving en communicatie fascineert me. Ik vind het leuk om anderen te faciliteren en om hun verhaal zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Door mijn ervaring met informatiebeheer en bedrijfsprocessen kan ik goed aansluiten op verschillende invalshoeken.

Dat eigen regie niet alleen voor mij persoonlijk belangrijk is, heb ik ervaren als ambtelijk secretaris van een Wmo-raad. Eigen regie is ook een belangrijk aandachtspunt in de zorg. Nu ik binnen Milo inzicht krijg in de wereld van de taalverwerving van kinderen die niet kunnen spreken, krijgt eigen regie voor mij een nieuwe dimensie. Ik vind het een voorrecht om mijn steentje bij te mogen dragen aan de ondersteuning die Milo biedt aan mensen met ernstige communicatieve beperkingen én hun sociale netwerk.