Maureen van Kaathoven

Mijn naam is Maureen van Kaathoven (1995). Sinds maart 2021 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo, regio Zuid.

Tijdens mijn opleiding kwam ik voor het eerst in aanraking met ondersteunde communicatie.
De mogelijkheid hebben om te kunnen communiceren lijkt voor iedereen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken is het van groot belang om zich begrijpbaar te kunnen maken en zich begrepen te voelen.
Na het afronden van de opleiding Logopedie wilde ik mijn competenties, gericht op onderzoek en begeleiding van kinderen met een communicatieve beperking, verruimen en ben ik de WO-master Pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit gaan volgen.

In mijn werk vind ik samenwerken met belanghebbende en oog hebben voor hulpbronnen uit eigen omgeving erg waardevol. Daarnaast werk ik vanuit de sterke punten van de cliënt en kijk ik naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het is een mooie uitdaging om voor ieder kind een passende vorm van communicatie te vinden.

Het geeft mij veel voldoening om samen met het netwerk rondom het kind bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van autonomie en zelfredzaamheid. Ik geniet ervan om te zien hoe een kind bij ieder stapje verder opbloeit en meer mogelijkheden verkrijgt om zich uit te drukken.