Mariëtte Veldman

Mijn naam is Mariëtte Veldman (1967). Ik ben logopedist en gebarendocent NmG.

Na de studie logopedie ben ik in de zorg gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking. Later heb ik de overstap gemaakt naar de sector auditief-communicatief beperkten. Sinds 2015 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf, Veldman & Wouters.

Het werk in een multidisciplinaire setting heeft mij vakoverstijgend denken en handelen gebracht. Ik vind het belangrijk om een hulpvraag breed te bekijken en samen met de betrokkenen uit te puzzelen wat er anders moet of kan.
Een communicatieprobleem zit niet alleen in de persoon met een beperking, maar houdt vaak ook verband met de omgeving.

Mijn uitgangspunt is focussen op de sterke kanten en die benutten. Graag draag ik bij aan een grotere redzaamheid als communiceren niet vanzelfsprekend is. Dit kan alleen door ouders en overige betrokkenen zoveel mogelijk te betrekken en te begeleiden in de alledaagse context. Sinds 2017 ga ik samen met Milo graag die uitdaging aan als behandelaar ondersteunde communicatie.