Marieke Kunst

Mijn naam is Marieke Kunst (1994). Sinds februari 2019 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo. Ik heb Pedagogische Wetenschappen (orthopedagogiek) gestudeerd in de richtingen Beperkingen en Handicaps én Diversities in Youth Care.

Tijdens mijn studie heb ik stages gelopen op een Mythylschool in Breda en bij een vroegbehandelingsgroep taalontwikkelingsstoornissen (TOS) van Kentalis. Bij Stichting Wigwam kwam ik voor het eerst in aanraking met kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Naast mijn vrijwilligerswerk bij Stichting Wigwam werk ik ook als vrijwilliger bij De Kindertelefoon.

Binnen Milo zie ik het als een uitdaging om voor ieder kind een passende, efficiënte en vooral leuke manier van communicatie te vinden, die niet alleen goed bruikbaar is voor het kind maar ook voor zijn of haar omgeving. Ik zie de omgeving van het kind dan ook als een belangrijke bron van informatie en als een cruciale samenwerkingspartner. Graag ga ik met zijn allen de uitdaging aan om het kind, op welke manier dan ook, een eigen stem te geven en zo de gehele ontwikkeling te stimuleren. Elke kleine stap die hierin genomen kan worden zie ik als een overwinning en als opstapje naar de volgende mogelijkheid.