Leanne Wolfs

Mijn naam is Leanne Wolfs (1991) . Ik heb Pedagogische Wetenschappen en Gedragswetenschappen gestudeerd.

Ik heb gewerkt als PGB’er van een jongen met Down Syndroom, als klassenassistente en als behandelcoördinator bij Kentalis. En ik heb meegewerkt aan verschillende praktijkonderzoeken van Kentalis en Radboud Universiteit Nijmegen.
Daarnaast ben ik (nog steeds) werkzaam als regio coördinator bij Stichting Oorigineel.

In de loop der tijd heb ik veel geleerd over de invloed van taal(problematiek) op de algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Goed kunnen communiceren is ontzettend belangrijk, maar helaas niet altijd even gemakkelijk.

In de zomer van 2018 ben ik als PGB’er aan de slag gegaan met een meisje met cri-du-chat syndroom om haar gebarentaalontwikkeling te bevorderen. Via haar heb ik kennis gemaakt met Stichting Milo en sinds september 2018 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Milo.