Karin Murk

Mijn naam is Karin Murk (1960) en ik werk al meer dan 30 jaar in hart en nieren als ergotherapeut. Samen met vier collega’s in Friesland, runnen we een eerstelijnspraktijk voor kinderergotherapie waar we vooral werken met het (heel) jonge kind, met ernstige beperkingen. Een dag in de week werk ik op het KDC en de woonvorm van Ilmarinen.

Naast mijn werkzaamheden als ZZP-behandelaar bij Stichting Milo, ben ik ook bezig om met CommOp een netwerk op te richten waarbij vooral praktische hulp op het gebied van communicatie aan kinderen en hun ouders kan worden gegeven. CommOp en Stichting Milo zullen daarbij veel samen gaan werken.