Josje Evers

Mijn naam is Josje Evers (1975). In Tilburg heb ik ontwikkelings-en onderwijspsychologie gestudeerd. Daarna was ik 15 jaar werkzaam in de verstandelijke gehandicaptenzorg bij Stichting Arduin. Daar werkte ik als behandelcoördinator op het snijvlak van zorg en (inclusief) onderwijs, in het kinderdagcentrum, met jongeren met een licht verstandelijke beperking en in de woonzorg en dagbesteding voor volwassenen. Sinds april 2018 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo.

Mijn motto is om niet zozeer te kijken naar beperkingen, maar naar het ontwikkelingspotentieel van een kind, naar het opheffen van blokkades en zoeken naar oplossingen die aansluiten bij een ondersteuningsbehoefte. Hierdoor komt een weg vrij tot het verkrijgen van een rol: ‘dit ben ik’, ‘ik kan iets zelf’, ‘ik kan iets betekenen voor een ander’ en ‘ik voel verbinding met de mensen die voor mij belangrijk zijn’. Verder breng ik ook kennis en vaardigheden mee over onderwerpen als sensorische informatieverwerking, Gentle Teaching en Floortime; onderwerpen die nauw met communicatie en met elkaar verweven zijn en gericht zijn op een verbetering van kwaliteit van leven en welzijn van een kind.