Ilma Hermsen

Mijn naam is Ilma Hermsen (1969). Sinds mei 2016 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo.
Soms is communiceren niet vanzelfsprekend. Daarom ben ik trots dat ik een rol mag spelen als wegbereider in communicatie bij Milo.

Naast verschillende studies zoals Pedagogische Wetenschappen aan de VU in Amsterdam en Video Interactie Begeleiding heb ik gewerkt met kinderen, jongeren met een meervoudige beperking, doof/ slechthorend, doof/blind, een taalontwikkelingsstoornis en autisme.

Met ouders en hun sociale netwerk kijk ik graag naar wat er goed gaat in de communicatie met het kind. Door hier samen, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid naar te kijken wil ik ouders graag helpen om hun kind beter te begrijpen en te komen tot een geslaagde communicatie en interactie.