Hans van Balkom

Mijn naam is Hans van Balkom (1954), ik ben psycholinguïst en heb algemene taalwetenschap gestudeerd. Ik heb mij toegelegd op ondersteunende communicatie voorzieningen voor mensen met stoornissen in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, tekst en gebaren(taal).

In 2010 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met een meervoudige beperking’ aan Radboud Universiteit Nijmegen en richtte toen ‘Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie’ op.

Mijn gedrevenheid en passie is er op gericht om voor mensen, die door de een of andere stoornis niet (meer) kunnen praten of gebaren, de taal van de omgeving niet meer kunnen begrijpen of niet meer kunnen lezen, oplossingen te zoeken en aan te reiken via Ondersteunde Communicatie. Ik ben lid van het Management Team van Milo en verantwoordelijk voor innovatie en kwaliteit.