Gerna Scholte

Mijn naam is Gerna Scholte (1987) en ik ben opgeleid tot logopedist/taal- en spraakpatholoog. Tijdens mijn studie heb ik me onder andere verdiept in nieuwe technologie voor de logopedie, het Rett syndroom en de Ziekte van Huntington.

Ik heb mij nader gespecialiseerd in PODD en de inzet van oogbesturingsapparatuur in behandeltrajecten. Sinds 2012 werk ik voor Stichting Milo en ben steeds op zoek naar de best passende behandeling voor de cliënt en diens omgeving.

Kinderen en jongvolwassenen een stem geven is mijn passie. Ik wil ouders helpen om hun (gehandicapte) kind te begrijpen en hen beiden handvatten te geven, zodat hun relatie blijft groeien en het kind steeds minder afhankelijk is van de ouders om te functioneren in de maatschappij.