Frank Kerkhof

Mijn naam is Frank Kerkhof (1962) en ik ben ergotherapeut. Een fantastisch beroep met brede insteek. Sinds 2010 heb ik mijn eigen praktijk kinderergotherapie in Arnhem. Ik heb ook een locatie in Velp (Gld), maar werk in brede omgeving.

Hier onderzoek, behandel en adviseer ik kinderen en hun directe omgeving ten aanzien van sensorische integratie, fijne motoriek en planmatig handelen. Ik zie een brede groep kinderen: Het schoolgaande kind, maar ook de groep Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB). Deze laatste groep vaak ook in combinatie met voorzieningen en (complexe) hulpmiddelen. Ik streef naar een pragmatisch insteek en ben probleemoplossend.

Ik werk samen met een regionaal kinderteam (ZOES) en ben betrokken bij een kinderdagcentrum in Zeist. Sinds 2012 ben ik bij  stichting Milo betrokken geraakt en werk als ZZP-behandelaar voor Stichting Milo. Dit ervaar ik als een rijke aanvulling.