Claudia de Vos

Mijn naam is Claudia de Vos – Grissen (1971). Sinds september 2022 ben ik als behandelcoördinator werkzaam binnen Stichting Milo, regio Zuid.
Na mijn PABO-opleiding heb ik Orthopedagogiek gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was daarna werkzaam binnen het speciaal onderwijs, zorg voor verstandelijk beperkte mensen en jeugdhulp.

Verschillende werkdomeinen met, naar mijn mening, één gemene deler: een kind leren begrijpen om vervolgens in alledaagse situaties een passend zorgaanbod in te zetten. Dit met als doel (verdere) ontwikkeling te stimuleren en continueren. Vanuit de missie van Milo wil ik graag, samen met alle betrokkenen rondom het kind, meedenken hoe we dit kunnen te realiseren.
Hoe fijn is het als een kind, met passende ondersteunde communicatie, de mogelijkheid krijgt om zichzelf te kunnen ontplooien!