Brenda Perfors

Mijn naam is Brenda Perfors (1961) en als orthopedagoog, met brede ervaring in het onderwijsveld, help ik ondernemende scholen graag om ondersteunde communicatie te integreren in hun onderwijsaanbod.
Als orthopedagoog heb ik jarenlange ervaring zowel binnen het regulier als speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Binnen een samenwerkingsverband Passend Onderwijs hield ik mij onder andere bezig met de toeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes vanuit voorschoolse (zorg)instellingen naar onderwijs, met een passend onderwijs/zorgaanbod. Sinds oktober 2021 ben ik verbonden aan Stichting Milo als Verbindingsfunctionaris Onderwijs/Zorg.

Effectief communiceren is voor iedereen de basis voor persoonlijke ontwikkeling en van het grootste belang in relaties, onderwijs en werk. Daarom breng ik de kennis en kunde van de Stichting Milo graag onder de aandacht van onderwijs en zorginstellingen, om ook daar samen een duurzaam en (nog) passend(er) aanbod te kunnen creëren voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking. Wat heeft uw organisatie nodig om mee te doen? Laat het mij weten en ik maak een afspraak met u.