Annemiek Deij

Mijn naam is Annemiek Deij (1973). Sinds 1995 werk ik met slechthorende kinderen en kinderen die spraak-taalproblemen hebben. Ik ben begonnen als logopedist in het cluster-2-onderwijs van Auris. Daarna werkte ik als psycholoog op een van deze scholen en bij het audiologisch centrum van Libra. Tussen 2007 en 2015 was ik behandelcoördinator van behandelgroepen voor kinderen van 2-14 jaar; eerst bij Auris en vanaf 2010 bij Kentalis. Daarna was ik projectleider zorgprogrammering en interimmanager bij Kentalis.

De zorg voor mensen met een communicatieve/auditieve beperking heb ik leren kennen vanuit verschillende invalshoeken. Het samen vinden van de best passende communicatie(ondersteuning) voor kinderen en jongeren die moeite hebben met het begrijpen en/of uiten van taal, dat doe ik met enorm veel plezier. Sinds augustus 2019 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo. Mijn ervaring zet ik graag in om een constructieve bijdrage te leveren aan het mooie werk van Stichting Milo en vooral aan het leven van de cliënten met communicatief meervoudige beperkingen.