Milo symposium ‘Niet kunnen praten? Toch communiceren!

Stichting Milo heeft op 29 mei 2018 voor de tweede keer het symposium  ‘Niet kunnen praten? Toch communiceren!’ georganiseerd, een symposium waarin experts van Milo de nieuwste inzichten vanuit praktijk en wetenschap delen. 

De eerste was op 14 maart 2018 in Heerlen bij Zuyd Hogeschool. Op 29 mei was Windesheim in Zwolle gastheer van ons tweede symposium. Mensen uit het netwerk van kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) bezochten de symposia.

Waarom een Milo symposium?

Elk kind dat niet kan praten, kan worden begrepen door Ondersteunde Communicatie (OC) in te zetten. Stichting Milo richt zich op zorg aan kinderen waarbij het niet of nauwelijks spreken samengaat met meervoudige beperkingen. Die beperkingen zijn meestal het gevolg van een ontwikkelachterstand, een aandoening of een syndroom zoals Down, Rett, Angelman, Prader-Willi of het Womat-Wilsonsyndroom.

Ook deze kinderen willen communiceren. Communicatie ondersteunende voorzieningen kunnen een oplossing bieden. Ondersteunde Communicatie biedt OC-gebruikers mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen. 

Door de inzet van OC kunnen een kind en zijn of haar sociale netwerk – ouders, broertjes en zusjes, familie, begeleiders, leerkrachten, therapeuten -  met elkaar communiceren.

Stichting Milo helpt om de communicatie tot stand te brengen tussen kinderen met communicatief meervoudige beperkingen en het sociale netwerk.

Milo streeft ernaar om - samen met hen  de best passende oplossingen te zoeken. Om communicatie weer mogelijk te maken, ondersteunt Milo alle betrokkenen zowel thuis, op school als binnen een woongroep of dagbestedingsplek.

Met deze symposia biedt Milo een gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en met allerlei facetten van Ondersteunde Communicatie.

Evaluatie Symposium 9 mei 2018

Bent u na afloop geïnspireerd naar huis gegaan?

Heeft u tips voor ons? Dat willen we graag weten.

We nodigen u uit om het evaluatieformulier in te vullen, zodat we zicht krijgen op verbeterpunten wat betreft het organiseren van een symposium.

En we vinden het fijn om ook inzicht te krijgen in de opbrengst van dit symposium voor u.

Stichting Milo komt graag in contact met mensen die meer met OC willen doen. Wilt u meer met OC doen? Geef uw contactgegevens op en we zullen u benaderen.

 Programma van 29 mei 2018

17.45   Inloop

18.15   Welkom door Windesheim

18.25   Opening en inleiding op de avond

door  behandelcoördinator Eline de Jong

18.35   Lezing Kernvocabulaire in OC hulpmiddelen  

door dr. Stijn Deckers

Welke woorden kies je voor een communicatiebord of voor het inrichten van een spraakcomputer?

19.30   Workshop : Keuze uit

Ankergestuurd werken

Interactief voorlezen

Interactief voorlezen met een spraakcomputer

20.30   Broedplaats Ondersteunde Communicatie (OC)

In de Broedplaats OC kun je de nieuwste apps voor iPads bekijken en andere communicatie ondersteunende voorzieningen zoals een communicatiepaspoort. Je kunt er ook zelf een TAK (taalactiviteitenkaart) maken. De medewerkers van Milo beantwoorden al je vragen. En je kunt het gesprek aangaan met (nieuwe) collega's.

21.30     Afsluiting

Help ons verbeteren en vul het formulier in!

[Form id="26"]