Samenwerken met Milo

In onze interventietrajecten werken we met behandelaars uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld: orthopedagogen, logopedisten, taal-spraak pathologen, ergo-, spel- en fysiotherapeuten.

Ze zijn in loondienst of als zelfstandige aan Milo verbonden.

 

De behandelaars worden afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving in verschillende teamsamenstellingen ingezet. Naast hun eigen vakinhoudelijke competentie hebben alle behandelaars gemeen dat zij een specifieke deskundigheid hebben op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC).

Certificaat

De specifieke OC-deskundigheid wordt verkregen, uitgebouwd en onderhouden via de Milo Academy, training on the job en evaluatie van cliënttrajecten, zowel tijdens als achteraf. Alle OC-behandelaars krijgen na afloop van een intensief trainingsprogramma een certificaat. Jaarlijks wordt deze kennis en de vertaling hiervan naar de toepassingen getoetst. 

 

Bij een voldoende score wordt het deskundigheidscertificaat met een jaar verlengd.

Landelijke dekking

Bij Milo behandelen we de cliënt in en met zijn (sociale) omgeving. Dit betekent dat wij streven naar een landelijk dekkingsgebied met een goede regionale spreiding van onze OC-behandelaars.

 

Gerelateerde Berichten