KLIN© Producten

Het KLIN© interventieprogramma bestaat onder andere uit de volgende producten:

  • Handboek KLIN© (wat en waarom)
  • Praktijkgidsen (hoe)
  • Prentenboeken (waarmee)

Handboek KLIN©

 

Het Handboek is bedoeld als verantwoording, gids en handleiding voor kennis- en praktijkwerkers bij het opzetten en uitvoeren van interventie- en ondersteuningstrajecten voor peuters, kleuters en schoolgaande kinderen met communicatief meervoudige beperkingen en hun ouders; interventies gericht op het voorbereiden van de volgende stap naar passend onderwijs.

Klik hier voor een voorproefje van het handboek KLIN©.

Lees meer over of bestel het Handboek KLIN© op de website van de uitgever

Praktijkgidsen

De praktijkgidsen van het interventieprogramma KLIN© bieden ondersteuning bij taalverwerving, ontluikende en beginnende geletterdheid. Deze gidsen zijn voor ouders, begeleiders, behandelaars en leerkrachten om wegwijs te worden in het werken met KLIN©. 

De praktijkgidsen zijn onder licentie verkrijgbaar bij Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan aanvullende materialen zoals de activiteitenkaarten. Informatie over training, instructies en dienstverlening met betrekking tot KLIN© kunt u opvragen bij Stichting Milo.

Prentenboeken

De prentenboeken zijn bedoeld om interactief en ondersteund te gebruiken: Het kind kan op geheel eigen manier een actieve rol krijgt bij het voorlezen. Voorafgaand aan het verhaal gaan ouder en kind aan de slag met gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden, ervarings- en belevingswereld van het kind. Dat helpt het kind om bij het voorlezen begrippen en betekenis te koppelen aan eerdere situaties.

Lees meer over of bestel het prentenboek op de website van de uitgever door op een prentenboek te klikken.