Milo & Lana prentenboeken

Voorlezen is leuk, niet alleen in de kinderopvang, de peuterspeelzaal, het kinderdagcentrum of op school, maar ook thuis. Voorlezen stimuleert de groei van de woordenschat en de taalontwikkeling van kinderen.

Door voorlezen leren kinderen onder meer dat je een boodschap kunt vastleggen in schrift en afbeeldingen Dit kun je nog eens terugkijken en opnieuw lezen, zoveel als je wilt. Kinderen gaan hierdoor het belang en de functie zien van geschreven taal. Ook voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen zijn er mogelijkheden om dit te ervaren en in praktijk te brengen.

De prentenboeken uit de Milo & Lana reeks zijn speciaal ontwikkeld om interactief en ondersteund voor te lezen. Dat betekent dat het kind op geheel eigen manier een actieve rol krijgt bij het voorlezen. Bij interactief voorlezen gaan ouder en kind vooraf aan het verhaal aan de slag met gezamenlijke activiteiten die aansluiten bij de interesses, mogelijkheden, ervaring- en belevingswereld van het kind. De activiteiten sluiten aan bij de inhoud van het prentenboek.
Op die manier zal het voorlezen het kind helpen om begrippen en betekenis vanuit een gedeelde beleving en vertelling te koppelen aan de eerder ervaren situaties.
De prentenboeken van Milo & Lana zijn te koop bij Uitgeverij ACCO of bij Bol.com

U heeft een Milo & Lana prentenboek gekocht en u wilt het animatie boek voorlezen. Of u heeft een gratis code gekregen?

Klik dan hier om met deze unieke code de digitale versie te bekijken.