Milo & Lana prentenboeken

Voorlezen is leuk, niet alleen in de kinderopvang, de peuterspeelzaal, het kinderdagcentrum of op school, maar ook thuis. Voorlezen stimuleert de groei van de woordenschat en de taalontwikkeling van kinderen.

Door voorlezen leren kinderen onder meer dat je een boodschap kunt vastleggen in schrift en afbeeldingen Dit kun je nog eens terugkijken en opnieuw lezen, zoveel als je wilt. Kinderen gaan hierdoor het belang en de functie zien van geschreven taal. Ook voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen zijn er mogelijkheden om dit te ervaren en in praktijk te brengen.

U heeft een Milo & Lana prentenboek gekocht en u wilt het animatie boek voorlezen. Of u heeft een gratis code gekregen?

Klik dan hier om met deze unieke code de digitale versie te bekijken.