Ontwikkel jezelf op de Milo Academy

Ervaren paramedici, gedragskundigen en gedragswetenschappers kunnen hun eigen expertise aanvullen met een verdere vorming vanuit de Milo Academy waar specifiek wordt ingegaan op ondersteunende communicatiemiddelen en methoden.

Zelfstandig kennis- en behandelcentrum

Stichting Milo is een zelfstandig kennis- en behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie (OC) dat zorg verleent aan kinderen en volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen. Bij Milo doen we er alles aan om de mogelijkheden te zoeken en te benutten om deze mensen een stem te geven. Op basis van het Communicatie Competentie Profiel (CCP) kiezen we de best passende ondersteuning voor sprongen voorwaarts. Als vervolg daarop bieden wij programma’s voor verschillende leeftijden.

Landelijk netwerk

Milo werkt landelijk en biedt zorg aan in de leefomgeving van de cliënt. Om dit mogelijk te maken bouwt Milo aan een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde orthopedagogen, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en muziektherapeuten, die zich als OC-behandelaar aan Milo verbinden en samenwerken in multidisciplinaire teams.

Milo Academy

Deze professionals vullen de expertise vanuit hun eigen discipline aan met een verdere vorming vanuit de Milo Academy waar specifiek ingegaan wordt op OC en ondersteunende communicatiemiddelen en methoden onder meer door colleges van Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit. Hans is tevens verbonden aan Stichting Milo en de Milo Academy.

De Milo Academy is toegankelijk voor professionals die zijn verbonden aan Stichting Milo. Er zijn vijf kennisplatforms die de pijlers vormen van de Milobehandelingen namelijk: Behandelingsfilosofie, Dynamische Assessment, Technology Assessment, Sociale netwerk empowerment en Cliënt traject planning. Naast workshops wordt informatie aangeboden via een elektronische leeromgeving, bijvoorbeeld over Dynamische Assessment.

Wil jij je verder specialiseren in Ondersteunde Communicatie?

We groeien snel daarom zoeken we ervaren gedragskundigen en gedragswetenschappers die binnen Milo in loondienst aan de slag gaan met het afnemen van assessments, het stellen van diagnoses en toetsen van de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling.

Daarnaast zoeken we zelfstandig gevestigde logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten die zich als OC-behandelaar aan Milo willen verbinden.

Gerelateerde Berichten