In een CCP traject zoeken we naar mogelijkheden voor ontwikkeling

"Mensen met een beperking hebben anderen nodig, die uitgaan van hun mogelijkheden. Het is soms lastig om het ontwikkelingspotentieel te zien als mensen door hun communicatiebeperking zelf niet aan kunnen geven wat ze willen, kunnen en begrijpen. Daarom vind ik de programma’s van Milo zo mooi. Die zijn allemaal gericht op het benutten van mogelijkheden."

Aan het woord is Anneke Lautenbag. In juni 2015 is ze als ZZP-er begonnen met haar eerste Milo traject en een jaar later is ze behandelcoördinator geworden.

Waarom een Communicatie Competentie Profiel (CCP)?

Het CCP is een belangrijke onderbouwing van de hulpverlening van Milo. Ouders vinden het soms lastig dat eerst een CCP traject van 6 tot 8 weken doorlopen moet worden waarin de communicatie van hun kind in beeld wordt gebracht, terwijl voor hun gevoel al duidelijk is wat hun kind nodig heeft. Door de ervaringen met hun kind hebben ouders al een beeld van de beperkingen en vaardigheden van hun kind. Zij willen graag aan de slag! Waarom  dan toch een CCP?

De kans is aanwezig dat je voorwaarden over het hoofd ziet als je een hulpmiddel gaat uitproberen zonder CCP vooraf. Hierdoor kan het hulpmiddel minder succesvol worden ingezet dan gehoopt. In een CCP traject onderzoeken we namelijk alle factoren die het functioneren beïnvloeden. En we werken niet alleen nauw samen met de ouders, maar ook met andere sleutelfiguren uit het sociale netwerk, zodat er afstemming is over de manier waarop het ontwikkelingspotentieel van de cliënt wordt gestimuleerd.

Hoe kom je er achter welk ontwikkelingspotentieel een kind heeft?

Bij Milo doen we dat aan de hand van tien kerndomeinen die een totaalbeeld opleveren van vaardigheden en belemmeringen. Een paar voorbeelden zijn mobiliteit, sociaal-emotioneel, waarneming en zelfredzaamheid. In een CCP traject verzamelen we informatie over deze domeinen door gesprekken en observaties.

Mensen met een beperking ontwikkelen andere vaardigheden om beperkingen te compenseren. We zijn op zoek naar die compenserende vaardigheden en naar manieren om vanuit die vaardigheden ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren.

Daarom is de analyse van alle domeinen - in samenhang - zo belangrijk. Ons advies voor ondersteunde communicatie baseren we op redeneringen waarin de informatie over alle domeinen is meegenomen. Binnen de behandeling worden de compenserende vaardigheden van een kind benut om het ontwikkelingspotentieel te bereiken. Voor iedereen in het netwerk van de cliënt leggen we het redeneerschema vast in een CCP poster.

Waarom is redeneren zo’n belangrijk onderdeel?

We willen geen trial-and-error traject volgen, maar werken hypothese toetsend. Daarom beantwoorden we vragen als: waarom willen we iets doen en waarom doen we het zoals we het doen. Het netwerk van de cliënt moet tijd willen investeren om de communicatieontwikkeling te stimuleren. Als de redeneringen helder zijn, dan motiveert dat om hierin energie te steken. En het helpt de ouders of de partner om het netwerk mee te krijgen en om gezamenlijke doelen na te streven.

Binnen de grenzen van beperkingen zijn volgens Anneke altijd mogelijkheden te vinden.

Bij Milo zoeken we die mogelijkheden samen met de omgeving van de cliënt. Een CCP geeft de omgeving inzicht in de mogelijkheden voor het stimuleren van de communicatieontwikkeling. Door de nauwe samenwerking met het netwerk dragen we bij aan de versterking van de empowerment van het netwerk. Onze behandeling is geslaagd, als het netwerk handvatten heeft waarmee ze - gezamenlijk én ieder op eigen wijze – stapjes kunnen bedenken en zetten die aansluiten op het ontwikkelingspotentieel van het kind. Maar uiteindelijk is de behandeling pas helemaal geslaagd als dit ook positieve invloed heeft op de communicatievaardigheden …”

Gerelateerde Berichten