De Milo Academy bindt, boeit en vormt

Frank Kerkhof heeft zich samen met andere Milo medewerkers begin juni tijdens een workshop van de Milo Academy verdiept in dynamisch assessment. Wat is de Milo Academy en kan iedereen hieraan deelnemen? 

Milo werkt landelijk en biedt zorg aan daar waar de vraag is. Zo kunnen wij zorg bieden in de omgeving die vertrouwd is voor de cliënt. Om dit mogelijk te maken bouwt Milo een landelijk netwerk op van professionals. Deze professionals zijn orthopedagogen, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten enzovoorts, die zich als zelfstandige (ZZP-ers) aan Milo binden en samenwerken in multidisciplinaire teams. Dat doen we zoveel mogelijk in de nabijheid van de cliënt. Deze professionals vullen de expertise vanuit hun eigen discipline aan met een verdere vorming vanuit de Milo Academy waar specifiek ingegaan wordt op Ondersteunde Communicatie (OC) en ondersteunende communicatiemiddelen en methoden.

Frank is ZZP-er

Frank Kerkhof heeft een praktijk voor kinderergotherapie. Sinds 2012 werkt hij ook als OC-behandelaar voor Milo.

"Milo baseert het interventieplan op een analyse van het functioneren aan de hand van tien kerndomeinen, zoals mobiliteit, sociaal-emotioneel, waarneming, aandacht. Dat geeft een goede richting aan hardop redeneren en inzicht verwerven over hoe het kind zich ontwikkelt en waar wij in de behandeling deze ontwikkeling kunnen stimuleren. In mijn praktijk mis ik een dergelijke onderbouwing nog wel eens bij collega therapeuten. Het redeneermodel van Milo, het Communicatie Competentie Profiel (CCP), spreekt me dan ook erg aan. Naar aanleiding van observaties en video’s maken we - letterlijk hardop redenerend - een grondige analyse van alle kerndomeinen en hoe deze samenhangen bij dit kind."

 

 

Binden en boeien

De Milo Academy richt zich op ‘binden en boeien’ en zorgt ervoor dat iedereen de juiste werkwijze toepast in de Milo behandeltrajecten, zowel ZZP-ers als vaste medewerkers. Milo heeft een complexe doelgroep en de technologische ontwikkelingen op het gebied van OC volgen elkaar snel op. De Milo Academy zorgt ervoor dat iedereen beschikt over de kennis die nodig is om goede behandelingen te geven.
Frank vindt de workshops (ver)bindend, omdat de samenwerking tussen Milo medewerkers wordt bevordert.

 

 

"Je leert elkaar beter kennen, waardoor je elkaar kunt versterken.”

Frank vindt de workshops ook boeiend:

“Eigenlijk zijn het train-de-trainer bijeenkomsten waarin praktijkvoorbeelden geduid worden. Je leert denken over factoren die het gedrag van een kind kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe zijn geheugen en zintuiglijke waarneming met elkaar verbonden en wat betekent dat voor het gedrag van dit kind?’ En dat je stappen klein moet maken. Wat zie je dat er feitelijk gebeurt? Hoe kan je daar anders op acteren? Op onze beurt trainen wij de ouders hierin, zodat zij daar zelf verder mee kunnen."

Kennisplatforms

De Milo Academy is in ontwikkeling en doet hierbij ook een beroep op de expertise van alle medewerkers (ZZP en vast). Er zijn vijf kennisplatforms[1] die de pijlers vormen van de Milobehandelingen. De trainingsprogramma’s worden ontwikkeld door de stuurgroep van ieder platform. Naast Hans van Balkom bestaan de stuurgroepen uit ZZP-ers en vaste medewerkers. Frank zit in de stuurgroep van het Kennisplatform Technology Assessment.

"Milo groeit snel, daarom buigen we ons nu over de vraag wat nieuwe Milo medewerkers nodig hebben aan kennis over OC hulpmiddelen. In de stuurgroep zitten mensen die veel weten over OC hulpmiddelen. Mijn expertise ligt op het vlak van de koppeling van cliënt en hulpmiddelen.

Belangrijke vragen zijn: Wat is de systematiek van een hulpmiddel en wat is de functionele waarde? Hoe koppel je dat aan de cliënt? Hoe ziet de bedieningssystematiek eruit? Hoe analyseer je de stappen die je moet zetten? En … hoe kunnen we nieuwe Milo collega’s zo snel en zo goed mogelijk invoeren in de OC hulpmiddelen."


[1] Milo Kennisplatforms: Behandelingsfilosofie, Technology Assessment, Dynamische Assessment, Sociale netwerk empowerment en Cliënt traject planning. 

Gerelateerde Berichten

Kwaliteitsborging bij Stichting Milo

Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Het uitgangspunt is, dat wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar praktische behandelprogramma’s en dat praktijkervaringen input zijn voor wetenschappelijk onderzoek.  Lees meer
Lees meer