Verslag van de workshops: Wat zeg jij in de klas?

En, al eens stil gestaan bij wat jij in de klas zegt? En waarom zeg je wat je zegt? En hoe zeg je dat dan?

Als je lesgeeft in het speciaal onderwijs is geen dag hetzelfde. Je haalt de lesstof voor je leerlingen niet even snel uit één boek of methode en elk van je leerlingen reageert net weer anders op dat wat je aanbiedt.

Stichting Milo en Assistiveware werken veel samen met ambitieuze en hardwerkende professionals in het speciaal onderwijs. Samen zijn we op zoek naar een prominente maar ook realistische plek voor (ondersteunde) communicatie in het speciaal onderwijs, met name voor de doelgroep waarvoor communiceren niet zomaar vanzelfsprekend is.

Vanuit die samenwerking kwam naar voren dat op veel onderwijsplekken dezelfde vragen leven. We hebben daarom een workshop ontwikkeld om professionals te informeren en te inspireren over de inzet van ondersteunde communicatie (OC) in het speciaal onderwijs.

In de workshop hebben we een combinatie gemaakt van wetenschappelijke kennis en praktische toepassingen. De workshop is zes keer gegeven. Per workshopronde is samen met de 30 deelnemers een dagprogramma doorlopen dat vergelijkbaar is met een dagprogramma in het speciaal onderwijs.

Veel professionals gebruiken in het dagprogramma ondersteunende communicatievormen. Maar welke vorm kies je, waarvoor en waarom eigenlijk? Stapsgewijs hebben we met de deelnemers onderdelen van een dagprogramma in het speciaal onderwijs doorlopen waarbij belangrijke onderwerpen aan bod kwamen.

Tijdens de taalles hebben we bijvoorbeeld  taalontwikkeling en de verschillende vormen en manieren van (ondersteunde) communicatie besproken. Tijdens de rekenles hebben we het onder andere gehad over kernwoorden in relatie tot randvocabulaire en manieren waarop je dit kan modelleren. Maar ook tijdens pauze of spelactiviteiten zijn we bezig met de inzet van OC.

Welke vormen van OC kun je gebruiken op het toilet? Hoe zorg je dat de OC ook gebruikt kan worden op de speelplaats? Hoe combineer je OC met het thematische onderwijs of je favoriete voorleesboek?

Iedere onderwijsplek is uniek, de leerlingen, de methodes, de school, elke plek heeft zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen. Juist het opdoen van deze praktische ervaring is nodig om de wetenschappelijke aangereikte kennis te kunnen gaan toepassen in het eigen klaslokaal.

Ter afronding hebben we deelnemers dan ook gevraagd wat ze de volgende dag gaan toepassen. Hierop is bijvoorbeeld geantwoord dat op zoek wordt gegaan naar een OC-vorm voor elke leerling en de wens is uitgesproken om meer kernwoorden te gaan gebruiken.

Deze mooie reacties zijn hopelijk niet alleen een aanmoediging voor ons als organisatoren, maar hopelijk ook voor alle deelnemers en andere professionals in het speciaal onderwijs voor het inzetten van OC.

Stichting Milo werkt graag samen met het speciaal onderwijs. Als u hierover meer informatie wilt, neemt u dan contact op met Theo Goossens, programmamanager KLIN© (theogoossens@stichtingmilo.nl of  073 - 73 70 287).

Gerelateerde Berichten