Workshop: OC, dit kun je ermee!

In maart organiseerde Studievereniging Emile een interactieve lezing voor studenten en alumni van de studierichting Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo van de Universiteit Leiden.

Niet alleen studenten deden mee. Er was ook een orthopedagoog van Enver, die gedetacheerd bij een van de wijkteams in Rotterdam werkt.

Ondersteunde communicatie (OC) bleek een vrij onbekend terrein te zijn voor de deelnemers. Eveline Huygens en Mariska Schutte, behandelcoördinatoren bij Stichting Milo namen de deelnemers mee in de wereld van OC.

Dit deden ze aan de hand van theoretische inzichten over het belang van (ondersteunde) communicatie voor mensen met communicatieve beperkingen. Ze lieten video’s zien waarin duidelijk werd dat communicatie overal plaatsvindt, door iedere persoon op zijn of haar eigen manier.

Ook werd duidelijk hoe belangrijk het is dat de omgeving en de OC gebruiker dezelfde taal leren spreken. Door een paar oefeningen ervaarden de deelnemers hoe je communicatie kunt ondersteunen en hoe belangrijk het is dat dit door alle communicatiepartners wordt gedaan.

De taalontwikkeling van een OC gebruiker werd vergeleken met die van een sprekend kind. Ouders praten met hun baby en dat gebeurt de eerste twee jaar zonder de verwachting, dat de baby of dreumes hele zinnen terugpraat.

Zo is het ook met het communiceren met een OC-middel. Voor de taalontwikkeling van kinderen die OC gebruiken is het ook belangrijk dat zonder de verwachting dat het kind het binnen een week volledig zelf kan, gedurende de hele dag iedereen voordoet hoe je communiceert met OC.

De deelnemers ontdekten, dat het heel ingewikkeld is als je een keuze aangeboden krijgt en je communicatiepartner jouw keuze anders uitvoert dan jij bedoelt. Een ervaringsoefening voor de deelnemers, die vaak werkelijkheid is voor kinderen die afhankelijk zijn van anderen in hun omgeving als het gaat om  het maken van keuzes.

Met  voorbeelden uit de praktijk illustreerden Eveline en Mariska, dat mensen met communicatieve beperkingen een stem krijgen door het inzetten van ondersteunde communicatie en dat hun wereld daarmee voorspelbaar wordt.

Door dagelijkse routines te ondersteunen met passende communicatie hulpmiddelen ontstaat er overzicht over de dag.

Hoe ziet de dag eruit en wat wordt er van mij verwacht?

Wanneer dit helder is kan een volgende stap gemaakt worden naar inzicht en uitbreiding van de zelfredzaamheid: als duidelijk is wat er wordt verwacht, ontstaat er ruimte voor eigen initiatief binnen de activiteiten, kan de regie toenemen en kan de woordenschat worden uitgebreid.

Daarna was er volop ruimte om allerlei OC-materialen te zien en uit te proberen. Vragen die hierbij naar boven kwamen waren: Hoe kun je een keuze maken met behulp van een doorkijkraam?, Hoe kun je je verhaal doen, zonder te spreken?, Hoe kun je je verstaanbaar maken met verschillende programma’s op de iPad? en natuurlijk: Hoe kan ik ‘praten met oogbesturing’?.

De deelnemers én Eveline en Mariska kijken terug op een positieve avond, een goede sfeer en fijne uitwisseling. De studenten hebben veel informatie gekregen over communicatie en de mogelijkheden van OC. Wanneer zij stage gaan lopen als orthopedagoog, kunnen zij deze kennis over het ondersteunen van cliënten en hun netwerk meenemen in het werkveld.

Gerelateerde Berichten