Proef: taalontwikkeling voor kinderen met ernstige beperking

 KLIN© methode wordt toegepast in Samen naar School klassen

Hoe zorg je ervoor dat kinderen met een ernstig meervoudige beperking zich maximaal kunnen ontwikkelen? Communicatie en taal spelen daarbij een belangrijke rol.

Proefproject

Daarom starten drie Samen naar School klassen een proef met de KLIN© methode van Stichting Milo. De verwachting is dat het vermogen van kinderen om begrippen te begrijpen en te gebruiken flink zal toenemen tijdens de acht maanden dat zij met de methode aan de slag zullen gaan. De proef wordt gefinancierd door NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind).

Ontwikkelen en Communiceren 

Ontwikkeling gebeurt vaak aan de hand van communicatie. Kinderen krijgen informatie uit hun omgeving, veelal met woorden; de kinderen uiten zich in reactie daarop, en de omgeving reageert daar weer op. Het is die wisselwerking waardoor kinderen kunnen leren. Maar voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking is dat niet vanzelfsprekend. Hun taalbegrip is minder en ze kunnen zich vaak nauwelijks uiten. KLIN© (Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie) is een intensief, individueel behandelprogramma dat hen helpt om hun communicatievermogen te ontwikkelen. De effectiviteit van de methode is wetenschappelijk onderzocht en binnen het eigen KLIN© Atelier van Milo praktisch uitgewerkt. In een jaar tijd werd het vermogen om begrippen te begrijpen en te gebruiken vertienvoudigd. Nu is KLIN© aangepast voor gebruik binnen Samen naar School klassen.

Samen naar School klassen

Dit zijn speciale klassen voor kinderen met een ernstig meervoudige handicap binnen een reguliere school.

Vandaag starten drie van deze klassen een proef van acht maanden met KLIN©: Klas op Wielen in AlkmaarStichting LIZ in Nijmegen en stichting Tim in Schijndel.

Passend Onderwijs

Als KLIN© zich ook in deze schoolomgeving bewijst, kan de methode een bijdrage leveren aan een bredere maatschappelijke ontwikkeling. In het Passend Onderwijs moeten zo veel mogelijk kinderen naar een reguliere school, ook kinderen die nu door een ernstige handicap thuis zitten. Het belang daarvan wordt onderstreept door het vorig jaar geratificeerde VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dit stelt dat alle kinderen met een handicap recht hebben op onderwijs op een reguliere school. Als het lukt om het communicatievermogen van kinderen met een meervoudige beperking te verbeteren, is de kans groter dat zij binnen het onderwijs hun ontwikkelingspotentieel optimaal kunnen aanboren.

 

Stichting Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie dat zorg verleent aan kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking.

NSGK helpt kinderen en jongeren met een beperking in Nederland om gewoon te kunnen spelen, leren, wonen en werken, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. NSGK is initiatiefnemer van het Samen naar School project.

 

Gerelateerde Berichten