Prof. Dr. Mathijs Vervloed neemt het stokje over van Prof. Dr. Hans van Balkom

Prof. Dr. Mathijs Vervloed neemt het stokje over van Prof. Dr. Hans van Balkom als bijzonder hoogleraar en leerstoelhouder Ondersteunde communicatie (OC) bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

In een gesprek met Milo vertelt hij over deze eervolle opdracht, hoe Milo en de leerstoel elkaar voeden en waarom de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen zo belangrijk is.

Over de leerstoel

De leerstoel Ondersteunde communicatie (OC) bij kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen voert wetenschappelijk onderzoek uit om kennis, diagnostiek en behandelprogramma's te ontwikkelen voor communicatie, taal en geletterdheid met behulp van ondersteunde communicatie. Gekoppeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen én Milo is de leerstoel direct verbonden met de praktijk, en weten we wat er speelt. Tegelijkertijd past Milo de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek weer toe in de praktijk. Mathijs zegt hierover:

Ik vind het leuk om bij deze interessante en belangrijke doelgroep die praktijkkennis die er overal is om die in kaart te krijgen. We noemen dat practice-based evidence. En dan hoop ik dat we bij de leerstoelgroep in staat zijn om dat weer te vertalen naar wetenschappelijk onderzoek om als daar resultaten uitkomen weer een vertaalslag te maken naar de praktijk. Zodat er eigenlijk een soort cirkeltje ontstaat.

Over Prof. Dr. Mathijs Vervloed

Prof. Dr. Mathijs Vervloed heeft zijn studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond en daarna een succesvolle promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooid. Met meer dan 25 jaar ervaring als universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit en verschillende functies in de gehandicaptenzorg heeft Mathijs een indrukwekkende carrière.

Mathijs heeft de doelgroep van Stichting Milo goed leren kennen door verschillende functies in de gehandicaptenzorg, en heeft nu de speciale taak om zich te richten op ondersteunde communicatie. Momenteel begeleidt hij onder andere promovendi op het gebied van beginnende geletterdheid.

Mathijs nodigt iedereen van harte uit om contact met hem op te nemen voor vragen, ideeën of om wensen en behoeften te delen.

Prof. Dr. Hans van Balkom over zijn opvolger

‘Zoveel zeggend’ is ondersteunde communicatie (OC) voor velen die niet kunnen praten en toch willen communiceren. Voor tienduizenden mensen, elke dag weer. Het verheugt me dat Stichting Milo de leerstoel OC continueert. We hebben in Mathijs Vervloed een voortreffelijk opvolger gevonden voor het werk dat ik 13 jaar geleden heb mogen starten.

‘Zoveel zeggend’ is de toekomst voor ondersteunde communicatie met tal van vernieuwende impulsen uit de vele vakgebieden en nieuwe technologieën die in ondersteunde communicatie samenkomen.

‘Zoveel zeggend’ is de stijgende vraag naar professionele dienstverlening op het gebied van ondersteunde communicatie en de toenemende behoefte aan kennis over ondersteunde communicatie.

‘Zoveel zeggend’ is de betekenis van praktijkgestuurd wetenschappelijk onderzoek naar de best passende keuze en samenstelling van ondersteunde communicatie in het creëren van de best passende toegang tot communicatie, taal en geletterdheid, ontwikkeling en leren bij kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen.

‘Zoveel zeggend’ is de gidsende rol die de leerstoel speelt in dienstverlening op het gebied van ondersteunde communicatie die Stichting Milo heeft opgezet en uitvoert.

‘Zoveel zeggend’ waren en zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek van de leerstoel in het aanreiken en onderbouwen van beredeneerde en verklarende theoretische modellen voor de werking en effectiviteit van ondersteunde communicatie.

‘Zoveel zeggend’ zal het vervolg van de leerstoel zijn met tal van uitdagingen voor Mathijs Vervloed en zijn onderzoeksteam.

Ik wens Mathijs heel veel plezier, inspiratie en succes met deze zoveel zeggende leeropdracht!

Mathijs Vervloed en Hans van Balkom