Eerste vierdaagse OC cursus voor gedragswetenschappers

In december 2018 is een enthousiaste groep van tien orthopedagogen en (GZ-)psychologen vier dagen ondergedompeld in theorie en praktijk van Ondersteunde Communicatie (OC).

Aan het einde van deze eerste vierdaagse OC cursus van Stichting Milo was iedereen tevreden, zeer enthousiast en namen we met een vol hoofd én hart afscheid van elkaar.

Communicatie als fundament voor orthopedagogiek

Van Nijnatten, Mildenberg en de Groot (2006) konden het niet treffender verwoorden in de titel van hun boek: Communicatie is het fundament van de orthopedagogiek. Verbind dat aan de visie van Milo dat communicatie tevens het fundament is van onder andere de cognitieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling van kinderen en het is direct evident dat een orthopedagoog of een psycholoog het thema ‘communicatie’ moet kunnen doorleven.

Voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking (CMB) kan alleen passende ondersteuning geboden worden door een interprofessioneel team, aangestuurd door een behandelcoördinator, maar altijd samen met en leunend op de expertise van ouders, begeleiders, logopedisten, fysiotherapeuten en andere voor het kind relevante paramedici of therapeuten. Om de rol van behandelcoördinator te kunnen nemen is goede kennis van zowel de theorie als de praktijk van Ondersteunde Communicatie van belang. Iets wat nog onvoldoende in de basisopleidingen orthopedagogiek en psychologie wordt aangeboden.

Stichting Milo wil kennis op het gebied van Ondersteunde Communicatie verspreiden. Zo ook bij orthopedagogen en psychologen door deze vierdaagse OC cursus. Naast deze kennisoverdracht willen we met name  jonge orthopedagogen, die bijna of net zijn afgestudeerd, een kans wilden bieden zich te ontwikkelen en te oriënteren op dit vakgebied. Vandaar dat we ook juist op deze groep hebben ingezet: zeven van de tien deelnemers studeert in januari 2019 af of is net in 2018 afgestudeerd.

Cursusprogramma

Tijdens de cursus hebben de deelnemers intensief kennis gemaakt met het opstellen van een Communicatie Competentie Profiel, een zorgvuldige afweging van gegevens over beperkingen, vaardigheden en mogelijkheden. Dit is gebaseerd op het ontwarren van de kluwen aan tien kerndomeinen die van belang zijn om goed te kunnen communiceren.  Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn (dynamisch) assessment, geletterdheid, kern- en randvocabulaire, taalontwikkeling, communicatieve functies en ankergestuurd werken.

Daarnaast is er aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden op het gebied van Ondersteunde Communicatie en zijn deelnemers met verschillende communicatiehulpmiddelen aan de slag gegaan.

Samenwerken met Milo

Stichting Milo is voortdurend op zoek naar gedragswetenschappers, paramedici en therapeuten die zich willen specialiseren in ondersteunde communicatie. Wij bieden intensieve trainingsprogramma’s via onze Milo Academy.

Lees meer informatie over samenwerken met Milo op onze website.

Gerelateerde Berichten

Samenwerken met Milo

In onze interventietrajecten werken we met behandelaars uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld: orthopedagogen, logopedisten, taal-spraak pathologen, ergo-, spel- en fysiotherapeuten.

Ze zijn in loondienst of als zelfstandige aan Milo verbonden.Lees meer

Lees meer

Vacatures

Manager Diagnostiek & Behandeling, 32 uur, Regio Noord Nederland

Manager Diagnostiek & Behandeling, 32 uur, Regio Zuid Nederland

Behandelcoördinator, 24-36 uur, Breda, Roosendaal en omgeving

Behandelcoördinator, 24-36 uur, Deventer, Almelo, Hengelo en omgeving

Behandelcoördinator 24-36 uur, Eindhoven en omgeving

Behandelcoördinator 24-36 uur, Nijmegen en omgeving

Behandelaar Ondersteunde Communicatie

 

Wij zijn Milo. Word jij ook Milo? Werken bij Stichting Milo betekent werken bij een landelijk opererende stichting die zorg biedt in de leefomgeving van de cliënten. De vraag naar onze specifieke zorgexpertise – Ondersteunde Communicatie (OC) – neemt toe. Wij zoeken altijd ervaren gedragswetenschappers, paramedici en vaktherapeuten. Lees meer
Lees meer