Niet kunnen praten? Toch communiceren!: Succesvol Milo symposium in Heerlen

Experts van Stichting Milo deelden op 15 maart 2018 het symposium in Heerlen de nieuwste inzichten op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC). Voor zo’n honderd ouders en professionals was de avond leerzaam, bemoedigend en enthousiasmerend om meer met OC te doen.

“Ik ben blij dat je zegt, dat je ook na twee jaar nog niet mag opgeven!”

Een kind ontwikkelt taalvaardigheid in interactie met volwassenen in zijn omgeving. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een zich normaal ontwikkelend kind gemiddeld 4380 uur aan spraakvoorbeelden krijgt voordat het zelf gaat praten rond de leeftijd van 18 maanden. Bij kinderen die ondersteunde communicatie nodig hebben, duurt dat altijd langer. “Ik ben blij dat je zegt, dat je ook na twee jaar nog niet mag opgeven!”, zei een opgeluchte ouder.

De voorbeelden die een OC-gebruikend kind krijgt, bestaat meestal gemiddeld uit een uur per week tijdens therapie. Een kind dat is aangewezen op OC-gebruik heeft dan 84 jaar (!) nodig, voordat het dezelfde hoeveelheid voorbeelden heeft gekregen als een kind met een normale spraak- en taalontwikkeling. Het is dus heel belangrijk dat OC-hulpmiddelen veel vaker worden gebruikt: thuis en bij de kinderopvang bijvoorbeeld.

Modelleren

Voordoen is essentieel. Bij Milo noemen we dat modelleren. Danielle Golsteijn illustreerde dat met het zingen van ‘Mag ik dan bij jou’ met een Taalactiviteiten-kaart (met de picto ‘staat er niet op’). Een groot succes en een eyeopener!

Communicatie-hulpmiddelen

Nadat hij alle non-, low- en high tech hulpmiddelen  had gezien vertelde een vader dat hij weer hoop had gekregen, dat er toch wel iets voor zijn zoon zou zijn. "Ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden zijn!"

Kernvocabulaire

 "Nu weet ik meer over het kiezen van woorden voor een communicatiebord of spraakcomputer en de achtergrond ervan” zei een logopedist na afloop van de lezing over het onderzoek naar kernvocabulaire.

Bekijk de presentatie van Stijn Deckers

Interactief voorlezen

“Nooit gedacht dat ik ooit muziek zou gebruiken tijdens het voorlezen. Ik ga dat nu wel doen!” zei een enthousiaste vader na de workshop Interactief  voorlezen.

Bekijk de presentatie van Angela van Kruisbergen en Karin van Helden

Ankergestuurd werken

Loes Luijten: “De deelnemers aan mijn workshop stelden veel leuke vragen over de vertaling naar de praktijk. En veel mensen legden zelf actief links naar de presentatie van Stijn Deckers.”

Bekijk de presentatie van Loes Luijten

Communicatiepaspoort

Door de workshop over het communicatiepaspoort hebben deelnemers  meer inzicht gekregen in de mogelijkheden en de meerwaarde én ze gingen zelf aan de slag.

Bekijk de presentatie Bianca Gurian

 

"Dit gaan we vaker doen!"

Aan communicatie geen gebrek tijdens dit inspirerende symposium. Dankzij de foto’s van Christien Spijkerboer kunnen we in dit verslag geschreven taal koppelen aan beelden. Op deze plaats willen we ook Zuyd Hogeschool en de logopedie studenten  bedanken voor hun gastvrijheid en de hand-en-spandiensten die ze aan de organisatie verleenden.

Niet alleen deelnemers waren enthousiast,omdat ze het symposium leerzaam, bemoedigend en enthousiasmerend vonden om meer te doen met Ondersteunde Communicatie.

De medewerkers van Stichting Milo kregen veel energie door alle reacties, vragen en tips van de deelnemers: Dit gaan we vaker doen!’