“Benadrukken wat kan, is in de praktijk lastiger dan gedacht”

Kinderen kunnen worden aangemeld voor de nieuwe KLIN© groep die in september in Schijndel start. In april heeft Milo twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op 19 april 2017 eindigde de avond met levendige gesprekken, praktijkvoorbeelden en hartelijk gelach.

Op deze bijeenkomst zijn professionals aanwezig. Zij zijn benieuwd wat KLIN© kan bieden aan kinderen met meervoudige beperkingen en voor welke kinderen deze behandeling passend is. Naast de informatie van behandelcoördinator Loes Luijten, deelt de vader van Sem zijn ervaringen. Iedereen kan een kijkje nemen in het KLIN© Atelier waar de kinderen gewoonlijk behandeld worden. De KLIN© behandelaars Marjon Freericks en Nienke Tijdeman leiden iedereen rond.

De aanmelding van Sem

In september 2016 is Sem begonnen met het KLIN© traject. De vader van Sem vertelt hoe zij bij Milo terecht zijn gekomen.

Via Facebook werden we geattendeerd op KLIN©. We hebben toen de informatie op de website gelezen en dat gaf de doorslag om Milo te bellen. We kregen gelijk het aanbod om eens te komen kijken. Die rondleiding gaf ons een goed gevoel over de mogelijkheden van de behandeling. Nadat we het aanmeldformulier van de website hadden ingevuld, is telefonisch overlegd. Sem bleek in het profiel te  passen van kinderen die bij Milo behandeld kunnen worden. De kosten van de behandeling worden daarom betaald door de zorgverzekering. Door informatie die we van Milo kregen, is het ook gelukt om het vervoer voor Sem vergoed te krijgen.”

“Sem lokte met zijn drukke gedrag veel correcties uit”

Benadrukken wat goed gaat en inzicht in dagindeling

In het verhaal van de vader valt op hoe belangrijk het voor Sem is dat de nadruk komt te liggen op wat wel goed gaat:

Sem lokte met zijn drukke gedrag veel correcties uit. We zaten daardoor in een spiraal waarin hij veel werd gecorrigeerd, wat hem gespannen en drukker maakte en waardoor Sem steeds meer grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Bij KLIN© werd het drukke gedrag van Sem waar mogelijk zonder al te veel woorden genegeerd en waar nodig rustig rechtgezet. Daardoor ligt de nadruk nu op alle manieren waarop Sem iets duidelijk probeert te maken.”

Er gaat niet meer zoveel aandacht uit naar lastige kanten van zijn gedrag, maar juist naar wat hem wel lukt. De ouders vinden het heel fijn dat Sem heeft geleerd dat er volgorde in een dag zit. Hij heeft ook meer overzicht gekregen op datgene wat er op een dag allemaal gebeurt. Hier hebben de ouders thuis ook hard met hem aan gewerkt. Samen met de begeleiding die zij thuis hebben gekregen is het gelukt om Sem dat gevoel voor volgorde en structuur bij te brengen.

“Zonder woorden kunnen we elkaar nu laten weten wat we willen”

Opbrengst voor Sem en zijn ouders

De vader geeft een paar sprekende voorbeelden van Sems vorderingen.

We kunnen nu samen met Sem over de rommelmarkt wandelen zonder dat hij in de buggy (vastgeklikt) hoeft te zitten. Hij kan nu een tijdje met iets bezig zijn. Hij kan met gebaren veel meer duidelijk maken wat hij wil. En doordat hij zoveel groei heeft laten zien mag hij in gaan stromen op een school voor speciaal basisonderwijs.

De ouders hebben zich verdiept in gebarentaal. “Daardoor kunnen we Sem nu goed volgen als hij gebaart wat hij wil. Dat heeft nog andere voordelen.

Zonder woorden, maar met een enkel duidelijk gebaar, kunnen we elkaar nu laten weten wanneer we genoeg hebben van een feestje en weer naar huis willen gaan.

KLIN© doelgroep

Er is geen harde grens aan te geven welke kinderen baat hebben bij KLIN©” vertelde Loes Luijten. “Een kind moet enige belangstelling aan de dag leggen. Zeker kinderen die initiatieven nemen om hun omgeving te exploreren, kunnen profiteren van de KLIN© behandeling.“

Dat gaf de aanwezigen een goed beeld van de mogelijkheden. Dat kinderen met lichamelijke beperkingen ook welkom zijn, was voor enkele aanwezigen een verrassing. Dat behandelingen worden vergoed was voor sommigen een eye-opener en maakt de drempel om door te verwijzen lager.

Vervolgtraject

Na een jaar van intensieve behandeling kunnen de kinderen uit het KLIN© Atelier een voorbereide stap maken naar de best passende vorm van onderwijs. De voorbereiding van die overstap en de nazorg is onderdeel van het KLIN© programma. Op deze bijeenkomst waren ook mensen aanwezig van de nieuwe school waar Sem in september naar toe gaat. Zij leren Sem steeds beter kennen. De leerkracht en IB-er gaven aan dat zij ook blij zijn met de KLIN© boekjes die gemaakt zijn over Sem. Deze geven informatie over wie Sem is en ook welke insteek in de communicatie helpend is voor hem.

“Storend gedrag blijkt goede zorg te zijn”

Veel aanwezigen gaven aan, dat ze onder de indruk zijn van het persoonlijke verhaal van de vader van Sem. Het lijkt zo eenvoudig om de nadruk te leggen op wat wel kan, maar in de praktijk blijkt dat helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn.

Een mooi voorbeeld is dat Sem steeds aan de tafel stond te trekken toen familie op bezoek kwam. Het leek nogal storend In het gezellige moment van samen iets lekkers drinken en eten. Toen we hem vroegen wat hij wilde, gebaarde Sem dat als iemand wat wil drinken, hij ook een tafel nodig heeft om het drinken op te zetten. Er was maar één tafel en verschillende familieleden die een beetje ver uit elkaar zaten. Het “storende” gedrag van Sem bleek goede zorg te zijn. Dankzij Sem werd de tafel in het midden gezet, zodat iedereen bij de tafel kon om zijn drinken er op te zetten.”

Gerelateerde Berichten