KLIN© Atelier Stichting Milo Schijndel, schooljaar 2022-2023

Start nieuwe KLIN© groep 2022-2023

In september 2022 start Stichting Milo weer met een nieuwe KLIN© groep: Kinderen Leren Initiatief Nemen in Communicatie.
Kinderen kunnen vanaf nu weer worden aangemeld.

informatie en aanmelden KLIN© groep 2022-2023

Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 starten wij in september 2022 weer met een nieuwe KLIN© groep: Kinderen Leren Initiatief Nemen in Communicatie.
Dit is het voor- en vroegschoolse behandelprogramma van Stichting Milo.
Kinderen van 3 tot 8 jaar met een taalontwikkelingsstoornis en/of communicatief meervoudige beperkingen kunnen zich, samen met hun sociale netwerk in het KLIN© Atelier, voorbereiden op passend onderwijs.
Nieuwe kinderen kunnen vanaf nu worden aangemeld voor de KLIN© groep 2022-2023 in Schijndel.

Heeft u interesse in onze OC- behandelgroep, het KLIN© atelier, al dan niet naast onderwijs? Denkt u erover om uw kindje aan te melden? Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over onze KLIN©-behandelgroep?
Bel dan met Yvonne van der Heijden, behandelcoördinator: 06-15126771. Zij staat u graag te woord.
Mocht u Yvonne niet meteen kunnen bereiken dan kunt u haar ook een email sturen: yvonnevanderheijden@stichtingmilo.nl.

Lees meer over het behandelprogramma KLIN© en over de procedure aanmelden voor een Milo behandeltraject.