Milo

Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie. Wij verlenen zorg aan kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking.

Een dergelijke beperking kan voortkomen uit een stoornis, ongeval, operatie of ziekte. Wij vinden voor onze cliënten de juiste voorzieningen, die communiceren weer (beter) mogelijk maakt. Daarbij richten we ons niet alleen op de cliënt zelf, maar ook op de mensen die ‘dichtbij staan’.  Ook de mensen uit de omgeving van de cliënt moeten om kunnen gaan met de methode of het hulpmiddel.