Michèle Kuipers is behandelcoordinator

Als orthopedagoog werk ik graag samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind.

Communicatie is daarbij een belangrijke basis, niet alleen om het samen als gezin fijn te hebben, maar ook voor het opbouwen van betekenisvolle relaties met anderen. En taal, in welke vorm dan ook, is belangrijk voor het vormen van je gedachten en dus om te kunnen leren.

Wanneer een kind niet zelf tot spreken komt, vind ik het een mooie puzzel om samen met ouders passende communicatiemiddelen te vinden. Ook als moeder van een zoon die niet kon praten en ondersteunde communicatie (OC) gebruikt, heb ik ervaren hoe helpend dit kan zijn.

Sinds september 2016 ben ik verbonden aan Stichting Milo. Werken voor cliënten van Stichting Milo ervaar ik als zeer waardevol, daarom zet ik mij vol in voor onze cliënten.

In het artikel ‘Communicatieve vaardigheden verankeren in het geheugen’ beschrijft Michèle de samenhang tussen communicatie en het geheugen.

Lees meer over onze behandelprogramma's en solliciteer!