Milo Familiedag in Limburg: Spelend leren met ondersteunde communicatie

De stap naar passend onderwijs is moeilijk te maken voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Stichting Milo helpt kinderen, hun ouders en dienstverleners bij die overstap. 

Op zondag 16 juni 2019 is er de Milo Familiedag in Guttecoven (nabij Sittard). Daar is een pop-up communicatieatelier ingericht waar kinderen, ouders en dienstverleners kennis kunnen maken met ondersteunde communicatie (OC) en de werkwijze van Stichting Milo.

 

Kinderen die moeite hebben met praten en communiceren worden dikwijls niet begrepen door hun omgeving, omdat het hen ontbreekt aan middelen om zich te uiten. Vaak wordt gedacht dat ze niet in staat zijn om een taal te leren of om te leren lezen. Niets is minder waar … het kost alleen meer moeite, geduld en deskundige ondersteuning.

Op de Milo Familiedag ziet u hoe wij in ons KLIN© Atelier communicatie ondersteunende methoden en technologieën (OC-hulpmiddelen) inzetten om de ontwikkeling te stimuleren. Na een intensief KLIN© jaar kunnen de kinderen een voorbereide stap maken naar de best passende vorm van onderwijs. Dan openen zich nieuwe deuren en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Stichting Milo richt zich op zorg en communicatieondersteuning aan mensen met stoornissen en beperkingen in het waarnemen en het verwerken, begrijpen en uiten van spraak, schrift en gebarentaal. Het niet of nauwelijks spreken gaat vaak samen met een combinatie van stoornissen en beperkingen. Deze kunnen voortkomen uit een ziekte (bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking) of een erfelijke aandoening (zoals het syndroom van Down, Rett, Angelman, Prader-Willi of Cerebrale Parese).  Voor deze mensen bieden communicatie ondersteunende voorzieningen toegang tot informatie, communicatie, taalverwerving en leesvaardigheid.

 

Over de Milo Familiedag

Speciaal voor deze dag is een pop-up communicatieatelier ingericht waarin u door zien en samen beleven ‘aan den lijve’ gaat ervaren wat ondersteunde communicatie (OC) kan betekenen.  Door deze intensieve kennismaking kunnen de deelnemers op één dag inzicht krijgen in de wijze waarop OC het best kan worden ingezet voor de communicatie met hun kind(eren). Denk hierbij aan het inzetten van OC bij voorlezen, muziekbeleving, beweging en bij dagelijkse routines zoals verzorging, eten, drinken, plannen maken en aanpassen, spelactiviteiten, op bezoek en op vakantie gaan.

Voor wie

Communiceren doe je niet in je eentje. Dat geldt ook voor communiceren met hulpmiddelen. Een passende inzet van OC betreft zowel het kind als alle betrokken communicatiepartners in het sociale netwerk van het kind. Deze dag is bedoeld voor kinderen, ouders en dienstverleners die (nader) kennis willen maken met de werkwijze van Milo en de toepassing van OC.

Voor de dagprogramma’s nodigt Milo uit:

  • kinderen met niet meer dan twee begeleiders uit hun woon- en leefomgeving, zoals ouders, broer of zus, oma, opa, persoonlijk begeleider, behandelaar of leerkracht voor het programma voor Ouders met hun kind;
  • ouders voor het programma voor Ouders en dienstverleners;
  • dienstverleners (zoals  persoonlijk begeleiders, hulpverleners, ondersteuners, leerkrachten en behandelaars zoals kinderartsen, revalidatieartsen, logopedisten, orthopedagogen en andere professionals) voor het programma voor Ouders en dienstverleners.

Bent u dienstverlener en kunt u alleen aan het eind van de middag tijd vrij maken? Meld u dan aan voor de netwerkborrel om tussen 16.00 en 17.30 uur (nader) kennis te maken met Ondersteunde Communicatie en Stichting Milo.

Hier vind u informatie over de persmeeting op 16 juni 2019.

 

Programma voor Ouders met hun kind

Workshop ‘Startactiviteit ankerthema’

Beleef en ervaar een startactiviteit van een anker, een belevingsthema, en maak samen met uw kind spelenderwijs kennis met ankergestuurd werken en het inzetten van Ondersteunde Communicatie (OC) zoals dit ook binnen onze KLIN© Ateliers plaatsvindt.

Door beleven en herbeleven leert een kind zichzelf beter kennen in spel en in relatie tot activiteiten en mensen in de omgeving. Bij Milo worden betekenisvolle ervaringen vastgelegd en herbeleeft met behulp van foto’s en filmpjes.

Daartoe worden in dit programma ook digitale foto’s en filmpjes gemaakt, die na afloop met de ouders van het kind worden gedeeld, zodat het kind deze ervaring na afloop zelf kan delen met anderen.

Heeft uw kind al een OC-hulpmiddel? Geef dat aan bij uw aanmelding en neem het OC- hulpmiddel mee.

Workshop ‘Spelen in het pop-up KLIN© Atelier’

In de tweede workshop verkent ieder kind samen met zijn of haar ouder(s) en/of begeleiders en met Milo behandelaars spelenderwijs de hoeken van het KLIN© Atelier en hoe je enkele communicatiehulpmiddelen ter ondersteuning kan inzetten.

De starttijd is bepalend voor uw keuze voor Programma Geel of voor Programma Groen
Binnen deze programma’s kiest u voor A als het ankerthema 'Kijk eens naar mijn familie' uw voorkeur heeft of kies B voor het ankerthema 'Kom koken in onze keuken'.

Programma voor Ouders en Dienstverleners

Deze deelnemers volgen twee workshops. De eerste workshopronde bestaat voor alle deelnemers uit een kennismaking met KLIN©. In de tweede workshopronde volgen deelnemers de workshop ‘Wat wil jij zeggen?’ of de workshop ‘Spelen en communiceren’.

Workshop Kennismaken met KLIN©

Het KLIN© programma biedt een aangepaste speel- en leeromgeving die voor elk kind passend kan worden ingevuld en waarin jonge kinderen creatief worden uitgedaagd. Deze uitdaging is er vooral op gericht om hen spelenderwijs te leren hoe ze met behulp van communicatieondersteuning zelf initiatieven kunnen nemen.

Workshop ‘Wat wil jij zeggen?’

Ondersteunde Communicatie (OC) kan deze kinderen een stem geven. Heeft je kind of leerling al een OC-hulpmiddel? Neem dat mee! Ook met een favoriet voorleesboek of kinderliedje 

kunnen we aan de slag in deze workshop. Samen inspireren we elkaar over de praktische inzet van OC in de groep, de klas en thuis!

Workshop ‘Spelen en communiceren’

Wat als spelen niet vanzelf gaat? Omdat het kind niet wil spelen, omdat het kind altijd hetzelfde spel wil spelen, of omdat je niet kan communiceren met het kind?
In deze workshop wordt je meer bewust van het belang van communiceren tijdens het spelen met een kind dat niet of nauwelijks spreekt. Je maakt kennis met Ondersteunde Communicatie (OC) en je krijgt inzicht in hoe je OC kan inzetten tijdens het spelen met een kind.

Kiest u voor de workshop ‘Wat wil jij zeggen?’ meld u dan aan voor programma Paars. Meld u aan voor programma Blauw als uw voorkeur uitgaat naar de workshop ‘Spelen en communiceren’.

Algemene informatie

Na de ontvangst, tijdens de korte pauzes, de lunch en de netwerkborrel kunnen deelnemers de informatiestand van Milo bezoeken. Tijdens de lunch kunnen kinderen even rusten of spelen.

Na de workshops krijgt u de gelegenheid om persoonlijk in te zoomen op specifieke aandachtsgebieden in de vorm van speeddates van 15 minuten. Het programma wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Tijdens de Milo Familiedag worden foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor een beeldimpressie van deze dag, voor het verslag op de website van Milo en voor berichtten op de sociale media. Bij uw aanmelding geeft u aan of u hiermee akkoord gaat.

Stelt u prijs op een bewijs van deelname? Geef dat aan bij uw aanmelding.

De Milo Familiedag Limburg wordt gehouden bij Odigos OACE aan de Kerkstraat 29 in Guttecoven (Sittard-Geleen).

 

Aanmelden

Deelname is gratis, inclusief thee en koffie. Desgewenst zorgen wij voor een lunchpakket tegen betaling van € 7,50 per persoon. Bij uw aanmelding geeft u aan of u hier gebruik van maakt en of u een vegetarisch lunchpakket wilt. Bij de ontvangst op 16 juni ontvangt u na betaling een lunchvoucher. Heeft u andere dieetwensen? Neem dan zelf uw lunch mee.
 

Aanmelden voor de Milo Familiedag in Limburg kan uiterlijk tot vrijdag 7 juni 2019 tenzij het maximaal aantal deenemers is bereikt.

  • Wilt u zich aanmelden voor één van de programma's? Meldt u dan aan via één van de onderstaande aanmeldingsformulieren.
  • Dienstverleners die op uitnodiging alleen de netwerkborrel bijwonen melden zich aan via deze pagina.

Binnen twee werkdagen ontvangt u per e-mail de ontvangstbevestiging van uw aanmelding.

 

Meld u aan voor één van de programma's voor Ouders met hun kind:

of meld u aan voor één van de programma's voor Ouders en Dienstverleners:

De inschrijving is gesloten