Het communicatievermogen ligt besloten in kerndomeinen in ons brein

Bij communicatie speelt meer dan het al dan niet kunnen uiten of begrijpen van taal. Het vermogen om te communiceren doet een beroep op een groep van tien onderling verbonden kerndomeinen in ons brein.

Hans van Balkom legt uit hoe dat werkt.

Kerndomeinen

Communicatie is niet alleen het resultaat van een afstemmingsproces en samenwerking tussen al deze kerndomeinen: aandacht, waarneming, geheugen, cognitie, adaptatie, oriëntatie, sociaal-emotioneel, zelfredzaamheid, motoriek & mobiliteit en taal.

Daarnaast spelen tal van beïnvloedende factoren ook een rol, zoals de omgeving waarin de communicatie plaatsvindt en de communicatiepartners.

Zicht krijgen op het ontwikkelings- en leerpotentieel van kinderen met communicatief meervoudige beperkingen is alleen te krijgen door het kluwen van stoornissen stukje bij beetje te ontrafelen.

Werkwijze

Een advies van Stichting Milo over passende Ondersteunde Communicatie (OC) berust op het zorgvuldig afwegen van gegevens over beperkingen, vaardigheden en mogelijkheden op de tien kerndomeinen en de rol van de omgeving hierin. Al doende worden via dynamisch assessment gegevens verzameld over wat iemand wél en niet kan en wat met hulp of ondersteuning vanuit de omgeving haalbaar is.

De resultaten worden beschreven en geïnterpreteerd in een Communicatie Competentie Profiel (CCP). Naast de tien kerndomeinen is in het CCP een grote rol weggelegd voor persoonlijke invloeden (zoals karaktertrekken, motivatie, gedrevenheid, interesses) en omgevingsfactoren (zoals een rustige omgeving, bekende communicatiepartner).

Dat geheel biedt zicht op de communicatieve competentie oftewel het vermogen om in de dagelijkse omgang en wederzijdse afstemming met anderen efficiënt uitdrukking te geven aan gevoelens, behoeften, interesses, informatie en kennis.

Communicatieve competentie

Het uiteindelijke doel van communicatieve competentie is het opbouwen van overzicht, inzicht en kennis om de omgeving naar de eigen hand te kunnen zetten. 

Stoornissen en beperkingen in een of meer kerndomeinen blokkeren die ontwikkeling. 

OC biedt gelegenheden en kansen om die belemmeringen te overbruggen en communicatieve competentie te versterken richting verbeterde (zelf)redzaamheid, ontwikkeling en leren. Het kiezen van de best passende OC is maatwerk.

Sociale netwerk

Ondersteuning vanuit de omgeving is voor mensen met een communicatief meervoudige beperking van essentieel belang. De behandelingen van Milo zijn gericht op de inzet van OC in nauwe samenwerking en afstemming met het sociale netwerk, uiteindelijk leidend tot empowerment van het netwerk.

Milo Verhalen

U ziet, communicatie en de zoektocht naar best-passende en aansluitende vormen van Ondersteunde Communicatie is een complex proces. In  onze nieuwsbrieven maken we u deelgenoot van onze visie en aanpak op communicatie en OC.

U kunt zich hier abonneren op onze nieuwsbrief.

Over kerndomeinen zijn onder meer de volgende artikelen verschenen:

Hans van Balkom legt in zijn blogs uit hoe ons brein werkt en hoe die kennis kan worden ingezet voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Over kerndomeinen zijn inmiddels de volgende blogs gepubliceerd:

 

Gerelateerde Berichten