Hans van Balkom is oprichter van Stichting Milo en hoogleraar OC

Ik heb een achtergrond in de taalwetenschap met accenten op taalstoornissen, neurocognitie en taalspraaktechnologie.

Het boek ‘Communication for the Speechless’ van Franklin Silverman bracht me in aanraking met spraak- en taaltechnologie toepassingen voor mensen die (om welke reden ook) niet of nauwelijks kunnen praten.

Na mijn studie (1982) startte ik bij TNO,  binnen de revalidatiesector, als onderzoeker. We bedachten en ontwikkelden tal van ondersteunende communicatiesystemen, startend met een bandrecorderapparaat en een spraak-activeringsknop, al snel overgaand naar de eerste generatie van spraakcomputers. Daardoor raakte ik actief betrokken bij internationale ontwikkelingen op dat gebied en in het bestuur van ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication).

Na mijn ervaring bij TNO stapte ik in 1997 als directeur onderzoek en ontwikkeling over naar het Instituut voor Doven, nu Kentalis.

In 2010 werd ik benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige handicaps’ aan de Radboud Universiteit. In dat jaar richtte ik, samen met Wim Prins, de Stichting Milo op, waar ik al mijn opgedane kennis en ervaring kon onderbrengen  en omvormen tot OC gerichte behandelingsprogramma’s.

“Op de middelbare school wilde ik al taaldokter worden …” zegt Hans in zijn eerste blog.

Lees meer over onze behandelprogramma's en solliciteer!