Vacature voorzitter raad van toezicht Stichting Milo

Wegens het verstrijken van de wettelijke termijn treedt de huidige voorzitter van de raad van toezicht af en zoekt Stichting Milo een nieuwe voorzitter.

Governance en verantwoordelijkheden raad van toezicht

De raad van toezicht conformeert zich aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld in de Governance voor de Zorg. 
De raad van toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor een goed bestuur en zorgt voor benoeming, beloning, evaluatie en ontslag van het bestuur. 
De raad van toezicht vergadert tenminste 4 keer per jaar en toetst vanuit visie en strategie hoe bestuur en management veiligheid en zorgvuldigheid waarborgt in haar dienstverlening als maatschappelijke onderneming.

Profiel en aandachtsgebied voorzitter raad van toezicht

Voor de functie van voorzitter van de raad van toezicht zoeken wij iemand met:

  • een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
  • een achtergrond vanuit het bedrijfsleven die gewend is om te gaan met het vaststellen van doelstellingen en toezicht houdt op de realisatie daarvan;
  • affiniteit met de doelgroep van Milo en een verbinder is die samen met twee vakinhoudelijke collega’s de onderneming ondersteunt en gevraagd en ongevraagd van advies dient.

De passie en de drive van waaruit Milo is opgericht vormen de geest van de huidige organisatie tot in haar haarvaten en dient door de voorzitter breed gedragen en onderhouden te worden.

Het aandachtsgebied van de voorzitter richt zich op:

  • strategie;
  • algehele bedrijfsvoering;
  • realisatie van de doelstellingen in zorgvuldigheid en transparantie naar alle betrokkenen;
  • financiën.

Informatie en reactie

Nadere informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de heer Wim Prins, aftredend voorzitter raad van toezicht, bereikbaar via 073-7370287 van Stichting Milo.
Uw schriftelijke reactie, voorzien van uw CV, kunt u voor 1 maart 2023 onder vermelding ‘Vacature voorzitter raad van toezicht’ mailen aan bestuurssecretariaat@stichtingmilo.nl