Ondersteunende gebaren verrijken de woordenschat

Artikel in vakblad Vroeg september 2022

In het Vakblad Vroeg, september 2022, publiceert Dr. Stijn Deckers een artikel over hoe gebaren de woordenschat van kinderen met Downsyndroom kunnen verrijken.

Er wordt vaak en ten onrechte van kinderen met Downsyndroom gezegd dat zij zich moeilijk uiten.
Als er andere communicatievormen, vooral gebaren, worden meegenomen in het communicatieproces dan lijkt hun expressieve taalontwikkeling sterk op die van zich normaal ontwikkelende kinderen.
Dit geldt vooral voor het gebruiken van gebaren in de eerste levensjaren van het kind.

U kunt hier het gehele artikel lezen uit vakblad 'Vroeg' lezen.

Stijn Deckers

Dr. Stijn R.J.M. Deckers is orthopedagoog en is werkzaam als als manager kwaliteit & innovatie bij Stichting Milo.

Daarnaast is Stijn docent voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en verbonden als onderzoeker aan de leerstoel ondersteunde communicatie aan de RU.