Rick leert van actieve kinderen

Hij was één jaar toen uit onderzoek bleek, dat Rick het Angelman syndroom heeft. Linda en Iwan hebben er direct voor gezorgd, dat Rick aan de slag ging met fysiotherapie, logopedie en ergotherapie zodat hij zich sneller kon ontwikkelen.

Ondanks zijn handicap kunnen we Rick veel leren. Dat geloof hebben we als ouders altijd gehad, vanaf het begin.

Net als je bij een ander kind zou doen, kijken we altijd constructief naar Rick en stellen we de vraag wat we kunnen doen om zijn ontwikkeling te ondersteunen.

Het is een bekend gegeven, dat deze kinderen niet zelfstandig kunnen eten en drinken. Door de inschakeling van de logopedist leerde Rick al snel met een rietje drinken.”

Voorgeschiedenis

In 2013 is het eerste contact met Milo gelegd.

Samen met de logopediste hebben we thuis foto’s gemaakt van dagelijkse bezigheden. Met die foto’s kon Rick zelf iets duidelijk maken. Op het medisch kinderdagverblijf leerde Rick ook met foto’s werken. Het ging mis toen hij de overstap naar het speciale onderwijs maakte. Rick raakte erg gefrustreerd en verdrietig. Dit uitte zich onder andere doordat hij zich zelf begon te bijten. Op zoek naar een oplossing werden we geattendeerd op Stichting Milo. Zij hebben toen gekeken hoe we thuis met elkaar communiceerden en ze hebben ons geholpen met het uitbreiden van onze communicatiemogelijkheden. Alleen lukte dat niet in het speciale onderwijs waar hij omringd was door kinderen met een beperking die op geen enkele manier met Rick konden communiceren. We zijn er toen achter gekomen dat Rick leert van kinderen die verder in de ontwikkeling zijn, zoals kinderen met licht autisme die op het kinderdagcentrum rondliepen.” De overdracht van de nieuwe communicatiemogelijkheden naar het speciale onderwijs verliep niet naar wens. “Daarom hebben we Rick van die school gehaald. We hoorden dat Milo zou starten met KLIN© en hebben ons daarvoor aangemeld.”

Het KLIN©  Atelier

In 2015 is Rick op zevenjarige leeftijd gestart met KLIN©.  Door de voorgeschiedenis was het op voorhand duidelijk dat Rick goed zou passen in de setting van het KLIN© Atelier in Schijndel.

Rick zal niet gaan praten. Samen met Milo zijn we dan ook gaan uitzoeken welk systeem van ondersteunde communicatie het beste bij hem past. We borduren voort op het communicatiesysteem dat in 2013 in het thuistraject is ontwikkeld. Daarnaast leert Rick communiceren via picto’s. Uiteindelijk is het de bedoeling om het PODD systeem te gebruiken. In combinatie met een iPad kunnen we er naar toe werken dat de computer dan uitspreekt wat Rick wil zeggen.”

De ouders zijn onder de indruk van het geduld en doorzettingsvermogen van de behandelaars. “Het vertrouwen dat zij Rick geven, werpt zichtbare vruchten af. Als we de picto en foto van het KLIN©  Atelier laten zien, kijkt Rick al vrolijk. Hij wijst het zelf geregeld aan. Als de taxi ‘s ochtends komt, rijdt hij met zijn rolstoel naar de deur en lacht vrolijk als de chauffeur voor de deur staat. Je merkt dat hij de aangeboden activiteiten leuk vindt. Rick is erg gesteld op de groepsleiding en zoekt goed contact met de kinderen. Hij geniet er ook enorm van als de andere kinderen in de groep naar hem kijken en als ze met hem spelen.

Passend onderwijs

De overstap naar passend onderwijs is in voorbereiding. “Samen met Milo zoeken we een plaats met actieve kinderen waar Rick zich verder kan ontwikkelen. Uit de gesprekken met het reguliere onderwijs in onze woonplaats kwam naar voren, dat deze basisscholen hier niet voor open staan. Welke argumenten ze daarvoor hebben is ons niet duidelijk. Dankzij Loes Luijten, de behandelcoördinator van KLIN© hebben we Rick nu aangemeld bij Stichting LIZ.”

Deze stichting heeft op een reguliere basisschool in Lent een klas gecreëerd voor kinderen met een meervoudige beperking. Dit initiatief wordt onder meer ondersteund door het Samen naar School project van de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). “Er wordt mogelijk ook op een nieuwe locatie in Dukenburg een klas geopend. Dat zou voor ons ideaal zijn. Wij willen de leefwereld van Rick groter maken. Daarom zijn dit soort initiatieven heel belangrijk, omdat Rick en andere kinderen met een beperking dan contact kunnen leggen met anderen en op hun manier mee kunnen doen in de maatschappij.”

Gerelateerde Berichten

Wij volgen het leertempo van kinderen

In het KLIN© programma werken het kind en de ouders samen met de behandelcoördinator en met KLIN© behandelaars, zoals Hanneke van Bakel en met vakspecialisten zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten en logopedisten zoals Maria Moonen.  Lees meer
Lees meer